Відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця

заступник-директора-з-наукової-роботиЗавідувач
Руденко Анатолій Вікторович
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії Наук України 


Починаючи з 2000 року у відділенні впроваджена методика операцій коронарного шунтування на працюючому серці. Таке нововведення дозволило не тільки зменшити операційну травму, скоротити час реабілітації після операції, але і значно знизити летальність.

Досвід операцій на працюючому серці у хірургів відділення один з найбільших в світі. Уже виконано більше 11 000 таких втручань. Цей колосальний досвід дозволив значно знизити летальність після коронарного шунтування. Вона становить 0,7%. Останні кілька років хірургами відділення виконується повна артеріальна реваскуляризація міокарда для подовження функціонування шунтів. З метою косметичного ефекту частина операцій виконується без розрізу груднини з мінідоступу при яких довжина розрізу становить всього 7 см.

Операції з приводу аневризм лівого шлуночка серця в НІССХ виконуються починаючи з 70-х років. Щорічно в НІССХ проводиться від 130 до 170 подібних операцій. На сьогоднішній день в НІССХ накопичено колосальний і один з найбільших не тільки в Україні, а й в усьому світі досвід лікування аневризм лівого шлуночка серця. Хірургами відділення вже виконано понад 2500 операцій.

Завдяки розробленому у відділенні диференціальному підході до вибору методики пластики лівого шлуночка серця вдалося більше ніж в 6 раз знизити летальність при даних операціях. За 12 років вона склала 1,8%, в той час, як в кращих госпіталях Європи і США ця цифра коливається від 8 до 10%.

З 2010 року запроваджено нові методи захисту міокарда серця, що дозволило знизити летальність до 0,4%. Це один з кращих результатів в світі при лікуванні даної патології.