Науково-організаційний відділ

тарасоваЗавідувач
ТАРАСОВА Лариса Дмитрівна
кандидат технічних наук


Відділ забезпечує:

  • Узагальнення інформації про наукову діяльність НІССХ імені М.М. Амосова та складання зведеного звіту;
  • Підготовку пакету документів  для укладання договорів з НАМН на створення наукової продукції;
  • Моніторинг результатів виконання НДР;
  • Ведення обліку договорів про наукову співпрацю з установами НАМН, НАН, МОЗ, ВНЗ та іншими закладами;
  • Перевірку проміжних і заключних звітів про НДР на відповідність діючим ДСТУ;
  • Підготовку форм статистичної звітності з існуючих об’єктів інтелектуальної власності та звіту про результати інвентаризації;
  • Проведення патентних досліджень на етапах планування і завершення НДР;
  • Консультування щодо складання описів до передбачуваних винаходів;
  • Реєстрацію технологій, що створені науковцями Інституту при виконанні НДР;
  • Підготовку  до друку наукового журналу «Вісник серцево-судинної хірургії» – прийом матеріалів, їх редагування, контроль етапів підготовки, випуску та розповсюдження видань.