Оцінка ризику смерті протягом року (проводиться лікарем)

Європейські рекомендації 2013р. визначають пацієнтів високого ризику, якщо показник щорічної смертності >3%. Інформація, отримана за результатами досліджень, які виявляють ішемію чи анатомічні зміни, дають аналогічні результати щодо визначення пацієнтів високого ризику. Низьким вважається ризик, якщо показник щорічної смертності < 1%. Середнім – від 1 до 3% .

Рекомендована наступна послідовність визначення ризику:

  • cтратифікація ризику за результатами клінічного обстеження (оціночні таблиці, анкети);
  • cтратифікація ризику на основі визначення функції лівого шлуночку серця (Ехо-КГ);
  • cтратифікація ризику за результатами стрес-тестів (тредміл або велоергометрія);
  • cтратифікація ризику на основі інформації щодо коронарної анатомії (МРТ, КТ з контрастуванням коронарних судин або коронарографія).