Оцінка ризику смерті протягом року (проводиться лікарем)

Європейські рекомендації 2013 р визначають пацієнтів високого ризику, якщо показник щорічної смертності >3%. Інформація, отримана за результатами досліджень, які виявляють ішемію чи анатомічні зміни, дають аналогічні результати щодо визначення пацієнтів високого ризику. Низьким вважається ризик, якщо показник щорічної смертності < 1%. Середнім – від 1 до 3% .

Рекомендована наступна послідовність визначення ризику :

  1. Стратифікація ризику за результатами клінічного обстеження (оціночні таблиці, анкети)
  2. Стратифікація ризику на основі визначення функції лівого шлуночку серця (Ехо-КГ)
  3. Стратифікація ризику за результатами стрес-тестів (тредміл або велоергометрія)
  4. Стратифікація ризику на основі інформації щодо коронарної анатомії (МРТ, КТ з контрастуванням коронарних судин або коронарографія).