Відділення променевої діагностики

Бацак-БЗавідувач
Бацак Богдан Вадимович


Відділення оснащене найсучаснішим обладнанням: цифровими стаціонарними та пересувними рентген-апаратами, магнітно-резонансним томографом Toshiba 1.5 T Vantage Titan (Helios) та 640-зрізовим комп’ютерним томографом Toshiba Aquilion ONE

У відділенні щорічно виконується понад 13 000 рентген-досліджень, близько 4 000 комп’ютерних томографій та до 2 000 досліджень на магнітно-резонансному томографі.

Ведеться активна наукова робота з таких напрямів:

 • Перфузія міокарда при звитих судинах
 • Патологічні, динамічні стенози плечеголовних судин
 • Оцінка результатів посткондиціонування у хворих з гострим коронарним синдромом
 • Ураження головного мозку при штучному кровообігу та ретроградній перфузії
 • Оцінка життєздатності міокарда при низькій фракції викиду у хворих з ІХС
 • Оцінка фіброзу лівого передсердя при фібриляції передсердь
 • Біомеханіка серця
 • Гемодинаміка аорти
 • Внутрішньошлуночкова гемодинаміка
 • Патологія міокарду (міокардит, ішемічна хвороба серця, дилятаційна кардіоміопатія)
 • Диференційна діагностика пухлин серця
 • Стан правого шлуноска при Тетраді Фалло
 • Дисекція аорти, аневризми
 • Гіпоплазії лівих відділів серця

Бацак-відділення