Вперше в Україні – операція Бенталла з реконструкцією напівдуги з мінідоступу

Аневризма аорти – розширення аорти більше 4,5 см – є найзагрозливішою причиною раптової серцевої смерті. Вчасно прооперувати такого пацієнта – це подарувати повноцінне, довготривале життя.

Оптимальним доступом під час кардіохірургічних втручань і в теперішній час вважають поздовжню серединну стернотомію з розтином грудної клітки до 25 см. Проте, з часом, у міру вдосконалення оперативної техніки з’явилася потреба у зменшенні хірургічної агресії з метою мінімізації операційної травми та частоти ускладнень, пов’язаних із стандартною стернотомією, при збереженні умов максимальної експозиції, зручності та безпечності під  час корекції патології. Застосування різних методик часткової стернотомії чи мініторакотомії як менш травматичного доступу забезпечило мінімальний ризик виникнення раньової інфекції, значної крововтрати, зменшення вираженості післяопераційного больового синдрому, зумовило хороший косметичний ефект. Мінімально інвазивні хірургічні доступи мають зберігати всі переваги стандартної стернотомії і не поступатися їй в результативності.

Стернотомія з розтином грудної клітки
Зліва – поздовжня серединна стернотомія з розтином грудної клітки до 25 см, справа – верхня серединна J-подібна міністернотомія розміром 10 см

Перевагами верхньої часткової J—подібної стернотомії (розріз до 11 см) є збереження цілісності лівої половини груднини та хороша експозиція висхідної частини аорти і правого передсердя.

01.03.2017 року – вперше в Україні спеціалістами інституту Амосова було виконано операцію Бенталла (протезування аортального клапана та висхідної аорти) з реконструкцією напівдуги через міністернотомію.

Хворий Б., 58 років, поступив в Інститут з діагнозом: «Аортальна недостатність 3 ст., аневризма висхідної аорти (діаметр -5.5-6 см) (ЕхоКГ 22.02.17 – Ø кільця АоКл – 2,7 см, ∆P -29 мм рт ст., зворотній тік – ++), аневризма висхідної аорти (діаметр – 5,5 см).»

01.03.17 пацієнту через верхню, серединну, J-подібну міністернотомію розміром 10 см виконана операція Бенталла з реконструкцією напівдуги (в умовах помірної гіпотермії (24С) та циркуляторного аресту (9 хв)). Вічка коронарних артерій були імплантовані в судинний протез за методикою “button technique”. Судинний протез не огортувався залишками аневризматичного мішка. Час операції склав – 5 годин 30 хвилин, на самостійне дихання хворого перевели через 2 годин по закінченню втручання.

Пишаємося бригадою найкваліфікованіших фахівців відділення хірургічного лікування патології аорти! 

  • хірурги: Жеков Ігор Іванович, Перепелюк Андрій Іванович, Вайда Володимир Володимирович;
  • анестезіолог – Гуртовенко Олексій Миколайович;
  • перфузіолог – Зінченко Геннадій Анатолійович;
Позначки: