Ендоваскулярне закриття овального вікна для профілактики ішемічного інсульту

Схема імплантації оклюдера
Схема імплантації оклюдера

Вперше в Україні в НІІССХ ім. Амосова проведено ендоваскулярне закриття овального вікна за допомогою окклюдером для профілактики ішемічного інсульту.

У нашій клініці є великий досвід закриття внутрішньосерцевих дефектів, тому тривалість операції склала всього 30 хвилин, процедуру проводили під місцевою анестезією з використанням стегнового доступу. Пацієнта вже через добу було виписано додому в гарному стані. Дана методика останні кілька років широко використовується провідними клініками усього світу для профілактики кріптогенних ішемічних інсультів.

Серед ішемічних інсультів близько 20% мають нез’ясовані причини, і більшістю дослідників зв’язуються з парадоксальною емболією (ПЕ). Парадоксальна емболія – це потрапляння тромбів, утворених в венозному руслі, в артеріальний (в тому числі в в судини головного мозку). Вважається, що ПЕ може виникати на тлі цілого ряду патологічних станів, основними з яких є дефекти міжпередсердної або міжшлуночкової перегородок, відкрите овальне вікно (ВОВ) і легеневі артеріо-венозні шунти.

Особливу увагу, в силу широкої поширеності в популяції, привертає до себе ВОВ, розцінюється як домінуючий шлях реалізації ПЕ у пацієнтів у віці до 55 років. У осіб з криптогенним інсультом ( “неясною причини”) ВОВ виявляється в 44-66% випадків. Основним джерелом ПЕ у цих пацієнтів слід вважати тромби, утворені в судинах венозного русла, хоча вони можуть формуватися і всередині тунелю ВОВ. Ендоваскулярне закриття овального вікна, як метод вирішення проблеми асоційованого з ним ішемічного інсульту, позиціонується як пріоритетний, безпечний і найбільш ефективний спосіб вторинної профілактики в порівнянні з антитромботичною терапією після інсульту. Це дозволяє уникнути довічного прийому антикоагулянтів.

Cлід відзначити, що окремою групою ризику розвитку криптогенного інсульту є пацієнти, у яких є ВОВ великих розмірів (> 5мм), або ВОВ поєднується з аневризмою міжпередсердної перегородки. З огляду на те, що криптогенний інсульт найчастіше зустрічається в молодому віці, а ймовірність повторної ішемічної атаки залишається високою (до 10% в рік) проблема усунення парадоксальною емболії є вкрай актуальною. Беручи до уваги простоту проведення малоінвазивної процедури, ендоваскулярне закриття ВОВ для профілактики повторного криптогенного інсульту є оптимальною методикою лікування для даної категорії хворих. Показанням для транскатетерного лікування є інсульт нез’ясованої причини.

Позначки: