Продовжується надання допомоги хворим на ішемічну хворобу серця з складною супутньою патологією

У Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України продовжується надання допомоги хворим на ішемічну хворобу серця з складною супутньою патологією.

Так, виконано складне ендоваскулярне втручання пацієнтці С., 68 років, з багатосудинним ураженням коронарних артерій. Особливістю клінічного випадку було те, що у хворої була супутня патологія: новоутворення нирки (планується радикальна корекція після реваскуляризації) та зниження життєвої ємкості легень (44%). Мультидисциплінарною командою «HeartTeam» було вирішено виконати стентування коронарних артерій з використанням сучасних ендопротезу збільшеної довжини – конічного стента довжиною 60 мм. Наступного дня після втручання пацієнтку було виписано з клініки у задовільному стані.

Тандемні ураження правої коронарної артерії (ПКА) до стентування

 

Передня міжшлуночкова артерія до втручання – ураження від п/3 до д/3

 

Проходження конічного ендопротезу довжиною 60 мм у ПМШГ ЛКА

 

Фінальний результат стентування

 

Фінальний результат стентування