Відеоасистоване мініінвазивне коронарне шунтування на працюючому серці

мініінвазивнаМініінвазивна хірургія серця – сучасна світова тенденція, що останніми роками активно впроваджується в практику і в Інституті, знаходячи своє успішне застосування при хірургічній корекції різних вад серця. На сьогодні мініінвазивні методики – один з пріоритетних напрямків розвитку у нашому закладі, що зумовлено, у першу чергу, думкою про пацієнта: меншу травматизацію, полегшену реабілітацію та значні естетичні переваги.

Вперше в Україні в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України 21 лютого пацієнту (69 років) було виконане відеоасистоване мініінвазивне коронарне шунтування на працюючому серці. Пацієнту під час коронаровентрикулографії були діагностовані окклюзія передньої міжшлуночкової артерії і помірні ураження правої коронарної артерії.

Мультидисциплінарною командою в складі ст.н.с. відділення хірургічного лікування поліорганної патології та акушерської кардіохірургії, к.мед.н. Купчинського О.В., ендоваскулярного хірурга Гаврилишина А.Ю. (Andrii Gavrylyshyn), завідувача відділення малоінвазивної реконструктивної хірургії Руснака А.О. (Andriy Rusnak) було прийняте рішення виконати таку операцію як перший етап гібридного втручання (наступним етапом планується стентування правої коронарної артерії).

мініінвазивна2

Спочатку Руснак А.О. виконав відеоасистоване виділення лівої внутрішньої грудної артерії. Далі хірургічна бригада в складі к.мед.н. Купчинського О.В., асистентів Лозового О.А., Мартищенко І.В.(Igor Martyshchenko), операційних сестер Нестеряк М., Зацерковної І.В., анестезіолога Гулака Б.Г. (Борис Гулак) через мініінвазивну довжиною 10 см бокову торакотомію по IV міжребер’ю зліва виконала відеоасистоване мініінвазивне коронарне шунтування передньої міжшлуночкової артерії лівої коронарної артерії на працюючому серці.

В післяопераційному періоді пацієнту було виконано стрес ЕХО, за даними якого була відсутня ішемія як басейну лівої, так і правої коронарних артерій. В хорошому стані пацієнта було виписано зі стаціонару.

Позначки: