Науково-навчальний відділ

БанковськаЗавідувач
Банковська Наталя Володимирівна
кандидат медичних наук
тел.: +380 44 275 23 51


Науково-навчальний відділ, створений у 2019 році, як структурний підрозділ ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», для провадження освітньої діяльності  сфери післядипломної освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  за спеціальністю 222 «Медицина». 

Підрозділ проводить освітню діяльність у сфері післядипломної освіти за формальною, неформальною та інформальною формами БПР (згідно нормативно-правових документів в т. ч. Наказу МОЗ України 446) з метою підготовки осіб в:

 • інтернатурі (за спеціальностями «Хірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія»;
 • лікарській резидентурі (планується); 
 • спеціалізації за спеціальностями: 
  • «Організація і управління охорони здоров’я», 
  • «Хірургія серця і магістральних судин і магістральних судин»,
  • «Хірургія», 
  • «Анестезіологія та інтенсивна терапія», 
  • «Кардіологія», 
  • «Променева діагностика»,
  • «Патологічна анатомія»),
 • підвищення кваліфікації лікарів та забезпечення безперервного професійного розвитку,   за неформальними  та інформальними формами безперервної освіти фахівців сфери охорони здоров’я зокрема на:
  •  циклах тематичного удосконалення, стажування, інформації стажування, 
  • а також майстер-класах, симуляційних тренінгах, курсах з оволодіння практичними навичками, практичних навичках фахових шкіл, семінарах, в т.ч. дистанційне навчання з використанням цифрових технологій і електронних навчальних ресурсів тощо).

Підвищення кваліфікації:

Цикл тематичного удосконалення “Ехокардіографія при хірургічній патологіі серця та магістральних судин”
17 – 31 серпня 2020 року


Вебінар “Ехокардіографія аортального клапана. поради та підказки. Оцінка функції тристулкового клапана. Тандем предиктивного та предикативного мислення”
2 – 3 вересня  2020 року, 16.00 – 18.00
Безкоштовно!


Тематичне удосконалення “Патологія серця та вагітність. Акушерські, кардіологічні та кардіохірургічні аспекти”
28 вересня – 02 жовтня 2020 (тиждень)