Відділення екстреної та невідкладної кардіохірургії

лазоришинецьКерівник відділення
Директор інституту
Лазоришинець Василь Васильович
Академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України (1999 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2001 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.). Віце-президент академії медичних наук України. Президент асоціації серцево-судинних хірургів України. Дійсний член Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів, дійсний член Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів.
Видатний вчений, є одним з провідних фахівців України з хірургії вроджених вад серця.

Tel.: +380 44 275 42 33
e-mail: lazorch@ukr.net

 

goryachevЗавідувач відділення
ГОРЯЧЕВ Андрій Геннадійович
кандидат медичних наук, лікар-кардіохірург вищої категорії (з 2005 р.), дійсний член Асоціації серцево-судинних хірургів України (2000 р.), дійсний член Асоціації кардіохірургів республіки Узбекистан (2019 р.), дійсний член медичної асоціації Замбії (Африка)(2017р.) заслужений лікар України (2009 р.), автор 105 наукових праць, стаж роботи за фахом 28 років.

роб. тел.: +38-044-275-30-19
моб. тел.: +38-067-440-74-41
е-mail: andriigoriachev@gmail.com
е-mail: gordocurg@gmail.com

 

 

руденкоПровідний науковий співробітник
РУДЕНКО Микола Леонідович
Кандидат медичних наук
Є одним з провідних фахівців України з хірургії ішемічної хвороби серця та її ускладнених форм.
Стаж роботи за фахом 10 років.

моб. тел.: +380 93-408-77-78
е-mail: nicolay.rudenko@gmail.com

 

 

 


Відділ засновано в 2019 році. Напрямки роботи охоплюють увесь спектр високоспеціалізованої кардіохірургічної допомоги:

  • Екстрена та невідкладна кардіохірургічна допомога ( в тому числі інтервенційні втручання);
  • Ішемічна хвороба серця;
  • Набуті вади серця;
  • Патологія аорти;
  • Порушення ритму серця;
  • Кардіологія та реабілітація.

Відділення виконує великий обсяг хірургічних втручань з низькою летальністю, яка відповідає міжнародному рівню. Протягом 2021 року було проліковано 720 хворих, з них виконано 489 оперативних втручань з летальністю 1,4%. 

Експертність відділення зосереджена на критичних вадах серця, які потребують невідкладного екстреного втручання: хибні аневризми лівого шлуночка з ймовірністю розриву, постінфарктні розриви міжшлуночкової перетинки, різні типи гострих розшаровуючих аневризм аорти, шунтування та стентування при гирловому ураженні вінцевих артерій, критичний стеноз аортального клапану, виражена недостатність мітрального та тристулкового клапанів.

Одним з нових напрямків роботи є мініінвазивна та пластична кардіохірургія, яка включає в себе торакоскопічні втручання на клапанному апараті та шунтування з міні-доступів. В 2021 році успішно виконано 35 мініінвазивних відеоторакоскопічних втручань з нульовою летальністю.

На базі відділення проходять інтернатуру та спеціалізацію багато молодих спеціалістів. Регулярно проводяться майстер-класи, лекції та розбір клінічних випадків. Усі спеціалісти відділення активно приймають участь в наукових конференціях та закордонних стажуваннях.