Відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця

Руденко СЗавідувач
Руденко Сергій Анатолійович
кандидат медичних наук

Тел.: +380 44 249 64 18


На сьогоднішній день в Інституті щорічно виконують понад 1000 різноманітних операцій на серці у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Вперше в Україні операцію аортокоронарного шунтування виконав академік Г. В. Книшов у 1972 році. За цей час оперативна допомога була надана більш ніж 20000 хворим на ішемічну хворобу серця. Починаючи з 2000 року спеціалісти відділення перейшли до виконання аортокоронарного шунтування на працюючому серці. За 18 років виконано понад 14000 операцій, це один з найбільших досвідів подібних операцій у світі. Техніка виконання аортокоронарного шунтування на працюючому серці дозволила не тільки зменшити операційну травму та скоротити час реабілітації хворих порівняно зі штучним кровообігом, а й значно знизити післяопераційну летальність. Упродовж останніх років летальність становить 0,5% (у США – 2%), цей показник є найкращим у світі.

У відділенні під керівництвом академіка А. В. Руденка розроблена оригінальна методика надання хірургічної допомоги хворим на аневризму лівого шлуночка серця. Досвід хірургів відділення налічує більше 2500 подібних операцій. Концентрація хворих із таким важким ускладненням інфаркту міокарда в одному центрі призвела до того, що відділення є одним із небагатьох у світі, де успішні операції з приводу аневризми лівого шлуночка становлять 99%! За даними The Society of Thoracic Surgeons, у США летальність після хірургічного лікування аневризм лівого шлуночка перевищує 8%.

DSBRoXNw

 За останні роки була створена мультидисциплінарна команда з фахівців НІССХ імені М. М. Амосова, Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска», Інституту ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка (кардіолог, ендокринолог, хірург) для покращення результатів хірургічного лікування хворих на ІХС із супутнім цукровим діабетом. За даними всіх кардіохірургічних асоціацій світу, результати хірургічного лікування хворих із цукровим діабетом значно гірші, ніж у пацієнтів без діабету. Впровадження нового розробленого алгоритму лікування хворих на ІХС із супутнім цукровим діабетом дозволило повністю виключити вплив цукрового діабету на результат операції. Післяопераційна летальність у наших хворих на цукровий діабет не вища, ніж у пацієнтів без діабету, а в деякі періоди була навіть нижчою! Після стажування у провідних клініках світу хірургами відділення було впроваджено виконання аортокоронарного шунтування з міні-доступів. Наразі хірурги володіють методиками операцій не тільки аортокоронарного шунтування, а й усіх супутніх патологій (протезування та пластики клапанів, відновлення ритму серця, лікування ІКМП, пластики післяінфарктних ДМШП).

Співробітники відділення надають хірургічну допомогу 24 години на добу 7 днів на тиждень пацієнтам із інфарктом міокарда. Кожна п’ята операція аортокоронарного шунтування у відділенні виконується в ургентному порядку.