Відділення хірургічного лікування поліорганної патології

Вітовський Головний науковий співробітник
Вітовський Ростислав Мирославович
доктор медичних наук, професор, кардіохірург вищої категорії, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин НМАПО імені П.Л. Шупика, лауреат премії імені М.М. АмосоваТема кандидатської дисертації „Хірургічне лікування мітрального стенозу, ускладненого кальцинозом клапана” (1990 р.). Тема докторської дисертації „Первинні пухлини серця (проблеми діагностики та хірургічного лікування” (2003 р.). Автор 234 наукових праць. Стаж роботи за фахом 33 роки.Тел.: +380 44 270 27 18

Робота відділення хірургічного лікування поліорганної патології та акушерської кардіохірургії спрямована на надання цілодобової планової та екстреної допомоги пацієнтам з набутими вадами серця, пухлинами серця, ішемічною хворобою серця та іншими хірургічними захворюваннями серцево-судинної системи, в тому числі у вагітних.

Відділення є експертним центром і має найбільший в Україні досвід з діагностики та хірургічного лікування пухлин серця. За період з 1.01.1969 по 1.01.2018 рр. в інституті було прооперовано 918 хворих віком від 3 до 78 років з пухлинами серця. Розширення об’єму втручань поряд із вдосконаленням діагностики та своєчасним виконанням операцій, а також розробка нових методик і впровадження комплексних підходів в лікуванні хворих з пухлинами серця та середостіння є вкрай важливими напрямками лікувально-діагностичної роботи.

Хірургічне лікування клапанної патології є однією з основних частин лікувальної роботи співробітників відділення. Протягом кожного року виконується понад 200 втручань з приводу корекції мітральних і аортальних вад серця з післяопераційною летальністю 0,6%.

Виходячи зі світового досвіду, більшій частині пацієнтів можливе виконання реконструктивних операцій на серцевих клапанах. Це позитивно впливає як на якість життя, так і на собівартість втручання. Тому широке впровадження реконструктивних втручань при клапанній патології є одним з пріоритетних напрямків.

Багато пацієнтів мають комбінацію клапанної або онкопатології з ішемічною хворобою серця, що вимагає одночасних операцій. Аорто-коронарне шунтування при ІХС, яке виконується фахівцями відділення, більш ніж в 90% випадків проводиться на „працюючому” серці, а не на „зупиненому”. Перевагами такої стратегії є поліпшення переносимості втручання, зниження його травматичності та собівартості.

Не залишається без уваги значна група пацієнтів, що були прооперовані з приводу таких вроджених вад серця, як аортальний і субаортальний стеноз, двостулковий аортальний клапан та ін. Надання ефективної хірургічної допомоги цій групі хворих – невід’ємна частина лікувальної роботи співробітників відділення.