Відділ променевої діагностики

 


У відділі променевої діагностики для вирішення клініко-діагностичних та наукових завдань пріоритетними напрямками роботи є застосування сучасних методів серцевої візуалізації та мультимодальних методик, а саме:

  1. Застосування МСКТ-кардіоваскулярних досліджень в діагностиці серцево-судинних захворювань для оцінки патологічних змін серця, коронарних судин, грудного та черевного відділів аорти та її гілок та інших судинних басейнів головного мозку, ниркових артерій, периферичних судин та інших.
  2. Застосування спеціалізованих кардіологічних МРТ-обстежень для верифікації серцево-судинної патології у кардіохірургічних та кардіологічних пацієнтів із ІХС, запальними процесами міокарда та перикарда, ГКМП, ДКМП, хворобами накопичення та іншими захворюваннями серцево-судинної системи.
  3. Розробка комплексної неінвазивної мультимодальної діагностики порушень коронарного кровообігу та дисфункції міокарда при ішемічній хворобі серця.
  4. Оптимізація та удосконалення лікування гіпертрофічної кардіоміопатії хірургічними методами з мультимодальним діагностичним супроводом.

На базі відділу променевої діагностики регулярно проводяться цикли тематичного удосконалення за напрямами: ТУ «Кардіорадіологія: МРТ та МСКТ візуалізація та стандарти діагностики серцево-судинних захворювань» та по ТУ «ЕхоКГ», а також майстер класи по МСКТ- та МРТ- кардіоваскулярним дослідженням та по ЕхоКГ.

За останні 4 роки підготовлено 16 рекомендації «По мультимодальній візуалізації серцево-судинних захворювань за Європейськими стандартами ЕхоКГ, МСКТ та МРТ діагностики» провідними фахівцями Асоціації серцево-судинних хірургів України, які представлено на сайті «Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

Постійно йде написання та підготовка до друку наукових статей по кардіо-МРТ,  МСКТ-коронарографічним та ангіографічним дослідженням, в тому числі у виданнях реєстру SCOPUS, вітчизняних та Європейських фахових виданнях. 

наука променева 1

 

Співробітники відділу щорічно беруть участь у Національних радіологічних та кардіологічних, кардіохірургічних конгресах та іншіх форумах і семінарах, а також конгресах European Society of Radiology та European Society of Cardiovascular Radiology, з представленням друкованих  праць підготовлених по МСКТ та МРТ-кардіо візуалізації за результатами наукової роботи на базі Інституту ССХ. 

Федьків С.В. щорічно є опонентом дисертаційних (кандидатських та докторських) робіт у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.613.11  за науковою спеціальністю 14.01.23 – Променева діагностика та променева терапія, а також на здобуття наукового ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих радах при Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України з галузі знань 22  – Охорона здоров’я за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування (наукова спеціальність 14.01.23 – Променева діагностика та променева терапія).