Тематичне удосконалення

Тематичне удосконалення проводить підвищення кваліфікації лікарів та забезпечення безперервного професійного розвитку, за неформальними  та інформальними формами безперервної освіти фахівців сфери охорони здоров’я зокрема на: 

  • циклах тематичного удосконалення,
  • стажування,
  • інформації стажування, 
  • майстер-класах,
  • симуляційних тренінгах,
  • курсах з оволодіння практичними навичками,
  • практичних навичках фахових шкіл,
  • семінарах, в т.ч. дистанційне навчання з використанням цифрових технологій і електронних навчальних ресурсів тощо.