Відділ анестезіології, реанімації та екстракорпоральних методів лікування

Завідувач МАЗУР Андрій Петрович, д.мед.н., професор. Основні напрямки наукової роботи: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ, УСКЛАДНЕНИЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Дослідження змін системної гемодинаміки під час індукції та підтримання анестезії у пацієнтів з ІХС старшої вікової групи Дослідження резистентності госпітальної флори до антибіотиків Моніторинг потенціалів головного мозку за допомогою ЕЕГ під час проведення штучного кровообігу у […]

Відділ рентгенхірургічних методів діагностики і лікування захворювань серця і судин

Завідувач АКСЬОНОВ Євген Володимирович, д.мед.н. Напрямки наукової діяльності відділу рентгенхірургічних методів діагностики і лікування захворювань серця і судин: Розроблення комплексного підходу щодо лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів з ураження стовбуру лівої вінцевої артерії. Розроблення підходів лікування хворих з рецидивами стенокардії після коронарного стентування і аорто-коронарного шунтування. Розроблення технік щодо ендоваскулярної імплантації різних модифікацій аортальних клапанів. […]

Відділ хірургічного лікування поліорганної патології та кардіохірургії

Завідувач ВІТОВСЬКИЙ Мирослав Ростиславович, д.мед.н., професор Головні наукові напрямки роботи відділу хірургічного лікування поліорганної патології та кардіохірургії, спрямовані на розробку та вдосконалення методів діагностики та хірургічного лікування пухлин серця, а також методів захисту міокарда під час операцій зі штучним кровообігом. Головні напрямки наукових досліджень: Розробка та вдосконалення методів діагностики та хірургічного лікування ускладнених форм міксом серця. […]

Відділ хірургічного лікування набутих вад серця

Завідувач ПОПОВ Володимир Владиславович, д.мед.н., професор Основні напрямки роботи: Вдосконалення хірургічної корекції при поєднаній мітрально-аортально-тристулковій ваді в умовах штучного кровообігу Вдосконалення технології корекції клапанної вади при різко зниженій скоротливлості лівого шлуночка, високій легеневій гіпертензії та старшої вікової групи (75 років та й вище) Вдосконалення технології корекції клапанної вади при поліорганній недостатності Впровадження технології аутотрансплантації серця при […]

Відділ хірургічного лікування патології аорти та набутих вад серця

Завідувач КРАВЧЕНКО Віталій Іванович, д.мед.н. Наукові дослідження відділення направлені на вивчення патології аорти та аортального клапана. Зокрема розробляються питання діагностики, показань і протипоказань до операцій, визначення термінів і вибір оптимальних методів хірургічної корекції при патології аорти, в тому числі і при розшаровуючих аневризмах аорти, хворобі двостулкового аортального клапана. Вдосконалюються методи корекції розшаровуючих аневризм аорти в умовах […]

Відділ хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених і дітей молодшого віку

Завідувач ТРУБА Ярослав Петрович, д.мед.н.  Головні наукові напрямки роботи відділу спрямовані на розробку новітніх та удосконалення існуючих методів хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених і дітей молодшого віку. Головні напрямки наукових досліджень: Розробка та вдосконалення комплексного підходу до лікування дітей з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця. Розробка та впровадження пластичних клапанозберігаючих операцій у хворих з […]

Відділ хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень

Завідувач РУДЕНКО Костянтин Володимирович, д.мед.н., професор Основні напрямки досліджень наукового відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень спрямовані на глибоке вивчення та впровадження в реальну практику результатів за наступними темами: Менеджмент гіпертрофічної кардіоміопатії: дослідження та впровадження сучасних методів діагностики та лікування. Вдосконалення класичних моделей хірургічного лікування, створення нових унікальних методик та процедур. […]