Навчання фахівців

Державна установа
“Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова
Національної академії медичних наук України”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
в аспірантуру  на 2020 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії
зі спеціальності 222 Медицина 
(спеціалізація: серцево-судинна хірургія)

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – 2 місця;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення;

 Форми і строки підготовки в аспірантурі:

 • очна (денна форма);
 • заочна форми навчання – 4 роки.

 До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста/

Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури в паперовій формі.
 2. особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
 3. автобіографію;
 4. 2 кольорові фотокартки 3×4;
 5. копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
 6. копію документу про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури;
 7. характеристику з місця роботи, завірену підписом керівника установи та печаткою;
 8. медична довідка про стан здоров’я №086/0;
 9. список опублікованих наукових праць (за наявності);
 10. копія трудової книжки для працюючих (засвідчену печаткою за місцем роботи);
 11. копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
 12. копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови  чи посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 13. дослідницьку пропозицію у пластиковій папці-швидкозшивачу;
 14. копію паспорта.

Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють особисто.

Строк прийому заяв і документів:

 • початок – 10 серпня;
 • закінчення – 01 вересня 2020 року.

Документи подавати за адресою: 03038, м. Київ, вул. Амосова,6.

ДУ «НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України», ученому секретарю.

Телефони: (044) 275-21-73.