Оголошення про аренду

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України» вивчає попит на оренду частини приміщення загальною площею 143,57 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 6, з метою розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності, проводить господарську діяльність з медичної практики – хірургія серця і магістральних судин і має відповідну ліцензію та не може використовуватись за іншим призначенням, на термін 2 роки 11 місяців.

Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості станом на 31.12.2016 р. становить:для 143,57 кв.м. 1 787 940,00 грн. (один мiльйон сiмсот вiсiмдесят сiм тисяч дев`ятсот сорок грн. 00 коп.) без ПДВ. Орендна плата за перший базовий місяць оренди березень 2017 року. для 143,57 кв.м. – 29 799,00 грн. (двадцять дев`ять тисяч сiмсот дев`яносто дев`ять грн. 00 коп.).

З пропозиціями звертатись протягом 10 робочих днів (до 26.03.2016) з дня виходу даного оголошення за тел. (044) 275-66-88.