Стандарт діяльності Консультативно-діагностичного центру

Діяльність Консультативно-діагностичного центру регламентується положенням про ДУ, положенням про КДЦ, регламентом роботи КДЦ, штатним розкладом КДЦ, посадовими інструкціями.

КДЦ є структурним підрозділом ДУ і розміщений на першому поверсі корпусу з окремим входом.

Категорії відвідувачів: визначені категорії населення за направленнями від закладів охорони здоров’я для консультацій та подальшої планової госпіталізації в стаціонар ДУ, без направлення (самозвернення) за оплату для консультацій та подальшої планової госпіталізації в стаціонар ДУ.

КДЦ надає консультативно-діагностичні медичні послуги, в тому числі за допомогою телемедичних технологій, проводить медичні огляди персоналу ДУ, здійснює планування госпіталізації в стаціонар ДУ щоденно з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів. Перелік та вартість послуг визначаються окремим документом. Прийом здійснюється без попереднього запису в порядку очікування черги та за попереднім записом позачергово. Умови отримання консультації в КДЦ визначаються окремим документом.

Інформація про діяльність КДЦ доступна на веб-сторінці  www.amosovinstitute.org.ua та за телефоном реєстратури – 044 275 43 00 щоденно з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.

Пацієнт дізнається  про можливості закладу в цілому та КДЦ при відвідуванні, за телефоном, з веб-сторінки закладу, при відвідуванні  пацієнтів в стаціонарі закладу. Звернення відбуваються за телефоном  044 275 43 00, за допомогою запису на консультацію з  веб-сторінки закладу та під час особистого візиту до КДЦ. Запис відвідування здійснюється за вказаним телефоном та на веб-сторінці ДУ.

При зверненні по телефону пацієнт може визначити з допомогою працівника реєстратора або самостійно свою потребу в консультації та об’єм досліджень. Всю необхідну інформацію (в т.ч. транспорт, розміщення на території, режим роботи, необхідні документи) про Умови отримання консультації, орієнтовну вартість та запропонований час відвідування пацієнт отримує наприкінці розмови.

Запис відвідування

  • за телефоном щоденно з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів, дозволяє зарезервувати час консультації і дає право на позачерговість отримання консультації. Обов’язковою умовою збереження резервування є підтвердження пацієнтом в телефонному режимі за день напередодні візиту або в день візиту не пізніше, ніж за 2 години до початку консультації. У випадку відсутності контактного телефону або самостійного підтвердження резервування відміняється.
  • на веб-сторінці ДУ цілодобово дозволяє зарезервувати час консультації і дає право на позачерговість отримання консультації після підтвердження запису реєстратором. Обов’язковою умовою запису є ознайомлення з необхідною інформацією (транспорт, розміщення на території, режим роботи, необхідні документи, умови отримання консультації, перелік та вартість послуг). Обов’язковою умовою збереження резервування є підтвердження в телефонному режимі за день напередодні візиту або в день візиту не пізніше, ніж за 2 години до початку консультації. У випадку відсутності контактного телефону або адреси електронної пошти резервування відміняється.  

Щоденно після закінчення роботи КДЦ реєстратор аналізує записи відвідувань на наступний день, факти підтвердження оплати, отримує підтвердження візитів на наступний день за наданими пацієнтами контактами. При наявності підстав робить відміну зарезервованих відвідувань до 10.00 наступного дня.

При відвідуванні КДЦ пацієнт звертається у вікно реєстратури, отримує підтвердження часу консультації при попередньому записі та/або номер кабінету прийому лікаря або дослідження, при необхідності надає згоду на медичні (діагностичні) втручання.

Застраховані особи або особи, які виявили бажання отримати страховий поліс, при зверненні до реєстратора або за вказаним телефоном отримують супровід для позачергового обслуговування.

Реєстратор здійснює запис або підтвердження відвідування, вносить дані в паперовій та/або електронній формі, інформує пацієнта про маршрут та номер кабінету, можливий час очікування. Для  застрахованих осіб або осіб, які виявили бажання отримати страховий поліс, викликається особа для супроводу пацієнта. При наявності в пацієнта результатів досліджень на паперових носіях ці результати скануються та вносяться до інших даних пацієнта. По завершенні відвідування пацієнту пропонується заповнити анкету анонімного опитування. Після цього консультативний висновок завіряється круглою печаткою. При необхідності пацієнт скеровується далі до приймальної головного лікаря ДУ з поясненням маршруту.

Щоденно до 8.30 реєстратором надається інформація за попередній день керівнику КДЦ стоcовно загальної кількості відвідувань та в розрізі кабінетів,  кількості та видів досліджень, з них за оплату та застрахованих; кількість та профіль запланованих госпіталізацій, кількості розходжень діагнозів при направленні, кількості відмов від запланованих відвідувань за формою.

Всі медичні та інші записи, що стосуються обслуговування пацієнтів, ведуться на папері та/або в електронній формі. Після завершення відвідування пацієнт отримує паперовий варіант Консультативного висновку та/або результатів досліджень.  Консультативний висновок підписується лікарем-консультантом, керівником КДЦ або делегованою особою, при потребі ще одним спеціалістом або посадовою особою ДУ. Після цього завіряється круглою печаткою КДЦ. В консультативному висновку лікарем-кардіологом вказується клінічний діагноз згідно МКХ-10, необхідність стаціонарного лікування в ДУ (при необхідності хірургічного втручання або виконання діагностичних маніпуляцій), тип операції (при необхідності хірургічного втручання), погоджена дата госпіталізації в стаціонар ДУ (при необхідності), інші рекомендації. При необхідності додається висновок кардіохірурга.

Відділення госпіталізації визначається на підставі затвердженого переліку нозологій (діагнозів, станів), типів операцій, які відповідають профілю відділення. Дата госпіталізації визначається наявністю вільних ліжок у профільному відділенні. Профільність госпіталізованих пацієнтів контролюється (підтверджується) заступником головного лікаря з медичних питань (головним лікарем) на щоденній основі. Кількість вільних ліжок визначає керівник підрозділу або делегована особа на основі щоденного планування виписки пацієнтів та необхідного резерву для обслуговування екстрених випадків. Інформація про вільні ліжка у всіх стаціонарних відділеннях, так як і повна інформація про рух пацієнтів у стаціонарі, подається щоденно до 8.30 до КДЦ та Приймального відділення у формі відповідно до ф.007.

Лікар – кардіолог КДЦ здійснює прийом пацієнтів відповідно до графіку прийому та записів пацієнтів на поточний день доступному в електронній інформаційній системі на робочому місці. Прийом пацієнтів не внесених до графіку прийому здійснюється в режимі очікування черги. Застраховані пацієнти в супроводі закріпленої особи або при наявності відповідного сертифіката обслуговуються позачергово.

Результати досліджень, проведених в КДЦ згідно показів (в т.ч. КВГ, КТ коронарографія, тредміл-тест, холтер, програмування водія ритму) або на вимогу застрахованої особи, додаються до електронної форми консультативного висновку або окремими паперовими документами у вигляді протоколу дослідження. В останньому випадку до відповідного розділу електронної форми консультативного висновку може вноситись тільки результат дослідження або основні показники, передбачені формою консультативного висновку.

Заповнюються всі розділи консультативного висновку із зазначенням основного клінічного діагнозу згідно МКХ-10, супутні діагнози та ускладнення, тип операції згідно затвердженого переліку. Потреба в госпіталізації для оперативного втручання (з указанням типу операції) або діагностичного обстеження в умовах стаціонару згідно затверджених критеріїв (в т.ч. покази до КВГ) зазначається в розділі Рекомендації консультативного висновку. В розділі Рекомендації також зазначається потреба стаціонарного лікування без оперативного втручання, амбулаторного лікування, реабілітації або відсутність таких потреб.

При технічній можливості отримати дистанційно результати досліджень прийнятної якості консультація лікаря може бути надана дистанційно. В цьому випадку за наданою електронною адресою пацієнту надсилається відсканований варіант консультативного висновку та паперовий оригінал поштою.

Для підтвердження потреби в оперативному або інвазивному втручанні до консультації може бути залучений кардіохірург.

Лікар-кардіохірург при технічній можливості (доступ до системи передачі зображень та електронної форми консультативного висновку) підтверджує потребу та час в оперативному або інвазивному втручанні на підставі отриманих результатів досліджень та додаткової інформації про пацієнта, що міститься в електронній інформаційній системі. При цьому вноситься відповідний запис до електронної форми консультативного висновку.

Особа для супроводу застрахованих, щоденно після закінчення роботи КДЦ формує рахунок за надані послуги згідно затвердженого переліку тарифів по кожній застрахованій особі, що отримала послуги протягом дня. Ці дані узгоджуються з представником страхової компанії і надаються до бухгалтерії.

Особа для супроводу застрахованих відповідальна за точність і актуальність контактних даних застрахованої особи, вчасно попереджує про періодичність повторних консультацій або досліджень при потребі. Крім того повідомляє в любій доступній формі усіх застрахованих осіб про нові пропозиції або можливості КДЦ.