Вроджені вади серця у дітей

Для лікування пацієнта під час вибору хірургічної тактики ми використовуємо індивідуальний та науковий підхід, який базується на результатах найсучасніших клінічних досліджень, виконуємо весь спектр хірургічних операцій при вроджених вадах серця у дітей, крім трансплантації серця.

В останні роки у інституті втілені та виконуються практично всі існуючі в світі кардіохірургічні операції при вроджених вадах серця у дітей різних вікових груп, в тому числі у немовлят та недоношених дітей з результатами на рівні провідних кардіохірургічних клінік світу. Наш досвід широко використовується в інших кардіохірургічних центрах країни.

Ми спеціалізуємося на:

 • Пренатальній діагностиці вроджених вад серця.
 • Хірургічному лікуванні складних вроджених вад серця від періоду новонародженості;
 • Сучасних пластичних операціях при аномалій Ебштейна.
 • Виконанні операції з приводу вроджених вад серця без використання донорської крові;
 • Хірургічному лікуванні вроджених вад серця з міні-інвазивним  оперативним доступом до серця, в тому числі із використанням відеоторакоскопії, що забезпечує чудовий косметичний ефект;
 • Ендоваскулярному (без розрізу грудної клітки) закритті дефектів міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок, відкритої артеріальної протоки.
 • Хірургічній корекції коарктації аорти, стенозу легеневої артерії.

Ми розвиваємо напрямки:

 • Мініінвазивних операцій при вроджених вадах серця;
 • Лікування дорослих з вродженими вадами серця (GUCH пацієнти);
 • ендоваскулярного закриття дефекту міжшлуночкової перегородки;
 • ендоваскулярної імплантації аортального клапана та  клапана легеневої артерії;
 • Програму гібридних операцій при Синдромі гіпоплазії лівих відділів серця;
 • Використання «Ventricular assist devices» (VADs).