Склад Комісії з з біомедичної етики

З метою забезпечення дотримання етичних і морально-правових принципів проведення науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень та випробувань лікарських засобів та виробів медичного призначення, в Інституті створено Комісію з біомедичної етики.

Склад комісії:

Голова комісії Сало Сергій Васильович
к.мед.н., завідувач відділення екстренної ендоваскулярної хірургії з
рентгенопераційною
Заступник голови Крикунов Олексій Антонович
д.мед.н., завідувач відділу хірургічного лікування інфекційного ендокардиту
Секретар Пантась Ольга Василівна
лікар-кардіолог відділення хірургічного лікування патології аорти;
Члени комісії
Вітовський Ростислав Мирославович д.мед.н., професор кафедри «Хірургія серця та магістральних судин» Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Труба Ярослав Петрович к.мед.н., завідувач відділення вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку
Гутовський Володимир Володимирович к.мед.н., лікар-хірург серцево-судинний відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця
Шевченко Олег Васильович головний інженер

Завантажити PDF