Захист ступеня PhD

Разова спеціалізована вчена рада по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  Семеніва Петра Михайловича  на тему: «Профілактика ішемічного пошкодження міокарда при хірургічному лікуванні багатоклапанних вад серця в поєднанні із коронарною патологією» у галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина.

Дата і час проведення захисту:  07.02.2024 13:00
Місце захисту:  Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України”, Київ, в. Миколи Амосова, 6, зал засідань.

Онлайн-трансляція