Захист ступеня PhD

Сас Сергій Сергійович

Разова спеціалізована вчена рада по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Саса Сергія Сергійовича на тему: «Ефективність коронарного шунтування на працюючому серці в залежності від клініко-анатомічних особливостей коронарного русла» з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 –– Медицина.

Дата і час проведення захисту: буде повідомлено додатково.

Трансляція заходу – https://youtube.com/@associationofcardio-vascul4695

Наказ директора про створення разової спеціалізованої вченої ради №53 від 29.04.2024
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 


Перепека Євген Олександрович

Разова спеціалізована вчена рада по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  Перепеки Євгена Олександровича на тему: «Стимуляція провідної системи серця у пацієнтів з життєзагрозливими брадіаритміями» з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 –– Медицина.

Дата і час проведення захисту: 13.06.2024, 13.00.

Місце захисту: м.Київ, в. Миколи Амосова, 6, конференцзала.

Трансляція заходу – https://youtube.com/@associationofcardio-vascul4695

Наказ директора про створення разової спеціалізованої вченої ради №43 від 05.04.2024
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 

 

Семенів Петро Михайлович

Разова спеціалізована вчена рада по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  Семеніва Петра Михайловича  на тему: «Профілактика ішемічного пошкодження міокарда при хірургічному лікуванні багатоклапанних вад серця в поєднанні із коронарною патологією» у галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина.

Дата і час проведення захисту:  07.02.2024 13:00
Місце захисту:  Державна установа “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України”, Київ, в. Миколи Амосова, 6, зал засідань.

Онлайн-трансляція