Методичні рекомендації

pdf-icon-14345Рекомендаціії з мультимодальної візуалізації при ДКМП 2020

pdf-icon-14345Рекомендації з проведення ЧСЕхоКГ 2019

pdf-icon-14345Рекомендаціії з мультимодальної візуалізації патології перикарду 2020

pdf-icon-14345Рекомендації з мультимодальної візуалізації клапанних протезів серця 2018

pdf-icon-14345Оновлені Рекомендації АССХ України з ЕхоКГ кількісної оцінки камер серця 2020

pdf-icon-14345Оновлені Рекомендації АССХ України з ЕхоКГ кількісної оцінки камер серця 2020 (таблиці)

pdf-icon-14345Консенсус загального стандарту для 2D-спекл-трекінг ехокардіографії 2019

pdf-icon-14345Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка

pdf-icon-14345Рекомендації з ехокардіографічної оцінки регургітації на нативних клапанах. Частина І

pdf-icon-14345Рекомендації з ехокардіографічної оцінки регургітації на нативних клапанах. Частина ІІ

pdf-icon-14345Рекомендації з ехокардіографічної оцінки клапанних стенозів

pdf-icon-14345Рекомендації з кількісної ехокардіографічної оцінки порожнин серця

pdf-icon-14345Рекомендації з ехокардіографічної оцінки правих відділів серця у дорослих

pdf-icon-14345Рекомендації з ехокардіографії при невідкладних серцево-судинних станах

pdf-icon-14345Рекомендації з ехокардіографії в діагностиці кардіальних джерел емболій

pdf-icon-14345Рекомендації з візуалізації клапанних протезів серця та мультимодальних засобів візуалізації при оцінці їх морфології та функції клапанних протезів серця