навчання

44 медичних сестри успішно завершили навчання та отримали свідоцтва про проходження циклу спеціалізації

Це перший випуск фахівців післядипломної освіти за спеціальністю: 223. Медсестринство, спеціалізаціями: «Хірургія», «Сестринська справа», Анестезіологія та реанімація», «Організація та управління охороною здоров’я»