Інтернатура

Навчальний центр здійснює післядипломну освіту в інтернатурі  фахівців (випускників), після здобуття ними вищої освіти у закладах вищої освіти сфери охорони здоров’я, що дає змогу випускникам здобути обрану лікарську спеціальність, а також  підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я.

Освітня діяльність в інтернатурі проводиться за спеціальностями:

  • «Хірургія»,
  • «Анестезіологія та інтенсивна терапія»,
  • «Внутрішні хвороби» (планується).

Вартість навчання 2021