монографія урсуленко

Ендоваскулярна хірургія при вроджених вадах серця. Історична довідка і власні спостереження

Ю.В. Паничкин И.А. Дитковский, Б.В. Черпак Н.С. Ящук

У монографії подано огляд розвитку ендоваскулярної хірургії при вадах серця в Україні. Показано переваги та недоліки традиційних хірургічних методів та транскатетерних методик лікування вроджених аномалій серця у дітей та дорослих.

monogr

Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в НИССХ имени Н.М.Амосова: история становления и развития (1971-2000 годы)

В.І. Урсуленко

Описані в публікації удосконалення та нововведення мають не тільки історичне значення, багато з них досі є надійним знаряддям коронарного хірурга