Досягнення інституту та його співробітників

 

1955
Вперше в Україні виконані операції при пороках серця (М.М. Амосов).
Виконано понад 85 000 таких операцій

1958
Вперше в Україні виконано операцію зі штучним кровообігом (М.М. Амосов).
Виконано понад 35 000 таких операцій

 

1959
Розпочата робота з розвитку медичної кібернетики

1961
Вперше в Україні використано штучну нирку

1963
Вперше у Радянському Союзі виконано протезування мітрального клапана (М.М. Амосов).
Виконано понад 12 000 операцій протезування клапанів серця. 
Вперше у Радянському Союзі виконано операцію на серці у барокамері (Л.М. Сидоренко, Л.П. Чепкій)

1965
Вперше у світі створено та впроваджено у практику антитромботичні протези клапанів серця (М.М. Амосов)

1973
Вперше в Україні виконано аортокоронарне шунтування (Г.В. Книшов).
Виконано близько 3 000 операцій

1978
Вперше в Україні впроваджено у практику метод фармако-холодового захисту міокарду (В.Б. Максименко)

1983
Вперше в Україні використано компонентну інфузіонну гемотерапію у хірургії (А.М. Криштоф)

1984
Вперше у Радянському Союзі виконано балонну вальвулопластику при клапанному стенозі легеневої артерії (Ю.В. Панічкін). Виконано понад 2 500 ендоваскулярних операцій при вроджених та набутих вадах серця

1986
Вперше в Україні використано хірургічну корекцію при тахісистолічних формах аритмії (Г.В. Книшов)
Вперше в Україні використано внутрішньоаортальну балонну контрапульсацію та синхронізований штучний кровообіг для підтримання функцій серця та легенів (В.Б. Максименко)

1992
Вперше в Україні виконано операцію при вроджених вадах серця у новонароджених (І.М. Ємець). Виконано понад 300 таких операцій

1993
Вперше у світі розроблено компьютерний тренажер для штучного кровообігу (Є.А. Настенко), що його було відмічено першою премією Європейского Конгресу перфузіологів

1995
Досліджено фундаментальні механізми масопереносу кисню у організмі людини

1997
Створено нові інформаційні технології для виявлення регуляторних характеристик фізіологічних систем людини. За їх допомогою знайдено ряд залежностей показників фізіологічних систем, що раніше виявлялися тільки в експерименті. Розроблено ефективну систему хірургічного лікування та імунокорекції при інфекційному ендокардиті. Накопичено найбільший у світі досвід – понад 1 000 операцій

1998
Використано принцип “золотого перетину” відносно регуляції кровообігу

1999
Розроблено оригінальні теорії патогенезу обструктивних гіпертрофічних кардіопатій та на її основі — перспективний метод лікування — двокамерна електрокардіостимуляція (Г.В. Книшов).
Досліджується феномен резонансу при коливних процесах у системі кровообігу.
Розробляються методи оптимізації екстракорпоральної підтримки функції серця, легенів та нирок.
Проводяться фундаментальні дослідження у області розробки медичної техніки та біоматеріалів.
Опановуються телемедичні технології у області кардіології та кардіохірургії.
Участь у перших медичних телемостах

2000
Виконуються операції аорто-коронарного шунтування на працюючому серці

2001
Дослідження в області синергетики. Дослідження нелінійної динаміки серцево-судинної системи.
Розроблено оригінальний метод фармако-холодового захисту міокарду із застосуванням штучної крові

2002
Дослідження системного транспорту кисню та моделювання складної поведінки мікросудинної мережі клітинними автоматами (Є.А. Настенко).
Розроблено метод серцевих операцій без використання донорської крові.
Алгоритм діагностики та термінового лікування первинних пухлин серця (Г.В. Книшов, Р.М. Вітовський).
Cтворення принципово нової теорії формування міксом серця (В.П. Захарова, O.В. Руденко).
Застосовуються гіпертермічні перфузії при інфекційному ендокардиті та захист міокарду штучною кров’ю (перфтораном).
Розроблені методики проведення операцій без донорської крові

2005
Розроблені операції аорто-коронарного шунтування на працюючому серці (без штучного кровообігу) що дозволило вдвічі перевищити якісні показники США

2006
Розроблений в Інституті метод корекції аневризм лівого шлуночку при ХІХС дозволив знизити летальність при хірургічному їх лікуванні до 1,4%

2007
Розроблено діагностику і лікування вроджених вад серця, поєднаних із передсердним ізомерізмом і дзеркальним розташуванням внутрішніх органів; методику транскатетерного лікування тріпотіння передсердь, що дозволяє усувати аритмію в 99,3% випадків практично без ускладнень