Досягнення інституту та його співробітників

2023
Виконання ендоваскулярної процедури TEVAR із застосування системи Prostar XL

2022

 • Вперше в Україні виконано ендоваскулярне протезування клапану легеневої артерії (TPVI).
 • Розпочато застосування технік СHEVAR and FEVAR при протезуванні черевної аорти.

2021

 • Розпочато виконання трансплантації серця.
 • Виконання кріобалонних абляцій – ізоляцій легневих вен з метою лікування фібриляції передсердь.
 • Застосування техніки Chimney при протезуванні черевної аорти
 • Вперше в Україні виконано одномоментну радикальну корекцію складної поєднаної вродженої вади – пентади Кантрелла

2020

 • Вперше в Україні вдало виконано операцію Frozen Elephant Trunk – одночасна заміна висхідної, дуги й низхідної грудної аорти
 • Розпочато закриття артеріовенозних мальформацій.
 • Розпочато дослідження впливу COVD-19 на міокард.
 • Розроблено метод пункційної біопсії переднього середостіння та правих відділів серця за допомогою КТ навігації
 • Розроблено метод диференціальної діагностики пухлини серця за допомогою DWI послідовності отриманої при проведенні МРТ
 • Виявлено специфічні особливості коронарних судин що живлять пухлину, які дозволяють з високою долею імовірності провести диференційну діагностику, підтвердивши діагноз міксоми серця

2019

 • Розроблено профілактичні заходи рецидивування інтракардіальної злоякісної пухлини серця
 • Розширено освітню діяльність (інтернатура, спеціалізація, підвищення кваліфікації лікарів, стажування).
 • Налагоджено проведення майстер-класів на базі Інституту з TAVI, LAA, PDA stenting.
 • Виконано hand made фенестрації в протезах для судин дуги аорти та вісцеральних судин при протезуванні аорти
 • Відеоасистоване мініінвазивне коронарне шунтування виконується на працюючому серці.

2018

 • Хірургічне лікування пухлин серця важкодоступної локалізації
 • Організовано оперативне лікування недоношених немовлят, народжених в Інституті з критичною патологією – встановлено кардіостимулятор дитині через 6 годин після народження.
 • Виконання закриття ДМШП антеградним доступом.

2017

 • Вперше в Україні виконано операції з ендоваскулярного закриття вушка лівого передсердя оклюдером
 • Вперше в Україні виконано операція Бенталла з реконструкцією напівдуги з мінідоступу

2016

 • Розробка та біологічне тестування нового оклюдера для ВАП
 • Розпочато виконання операцій при гіпертрофічній кардіоміопатії і методики профілактики РСС (операція Феррацці).
 • Отримано Премію Кабінету Міністрів України за роботу “Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги у гібридній війні».
 • Вперше в Україні виконано ретроградну реканалізацію хронічної оклюзії огинаючої гілки лівої коронарної артерії через венозний шунт.
 • Вперше в Україні виконано протезування всієї грудної аорти за допомогою гібридної методики.

2015

 • Розробка та застосування дезінтоксикаційних заходів при видаленні злоякісних пухлин серця
 • Досягнуто нульової летальності при хірургічному лікуванні багатоклапанних уражень при інфекційному ендокардиті.
 • Налагоджено активну консультативну роботу в регіонах.
 • Активізовано міжнародну співпрацю, в тому числі з Novick Cardias Alliance у складі міжнародних гуманітарних місій
 • Рутине виконання аорто-коронарного шунтування на працюючому серці.
 • Інститут займає лідерську позицію в дитячій ендоваскулярній хірургії в Україні.

2014

 • Вперше в Україні комплексна перинатальна допомога жінкам з вродженим вадами серця та судин надається міждисциплінарної командою НІІСХ та ІПАГ у складі кардіохірурга, акушера-гінеколога, реаніматолога та неонатолога, що дає змогу забезпечити спеціальні потреби – можливість проведення симультанних операцій в акушерстві та кардіохірургічні втручання, у тому числі із застосуванням штучного кровообігу у вагітних. Запровадження напряму акушерської кардіології.
 • Розпочато надання медичної допомоги хворим з пораненнями серця та магістральних судин, починає розвиватися новий напрямок – воєнна хірургія серця та магістральних судин

 

2013

 • Досліджена динаміка вірусів СНІД і гепатитів В і С в організмі хворих на інфекційний ендокардит, прооперованих в умовах гіпертермічного штучного кровообігу.
 • Здійснено підключення Інституту до світової грід-мережі передачі і обробки великих обсягів інформації
  Вперше в Україні:
 • проведено ендоваскулярне протезування аорти при складній вродженій ваді серця унікальним протезом, виготовленим відповідно до анатомічної будови пацієнтки.
 • Впроваджено в практику раннє закритя (одразу після встановлення діагнозу) постінфарктного дефекту ендоваскулярним методом, що дає змогу знизити смертність до 50 %
 • Впроваджено в практику технології мініінвазивної відеоаситованої реконструкції мітрального клапану з торакоскопічним доступом.

2012

 • Виконано перше в Україні ендоваскулярне протезування аортального клапану (TAVI)
 • Розроблено методи комбінованого перфузійного та анестезіологічного захисту легень і центральної нервової системи в умовах штучного кровообігу при операціях з приводу інфекційного ендокардиту і аневризм аорти для умов гіпо-, гіпертермії та виключення їх з кровообігу.
 • Вперше в Україні здійснено транскатетерну імплантацію аортального клапана пацієнтові з рецидивом стенокардії після коронарного шунтування та аортальним стенозом.
 • Впроваджено інноваційна гібрида технологія одночасного проведення ендоваскулярного та радикального реконструктивного хірургічного втручання.
 • На потоці розпочато ендоваскулярне протезування грудного та черевного відділів аорти (TEVAR and EVAR)

2011

 • Впроваджено малоінвазивні ендоваскулярні методи лікування аневриз аорти, коарктації аорти.
 • Вперше в Україні впроваджена методика ендоваскулярного закритя дефекту міжшлуночкової перегородки.
 • Розпочато виконання стентування верхньої порожнистої вени.
 • Оригінальна методика операції «Лабіринт» при корекції клапанних вад серця в поєднанні з порушеннями ритму серця

2010

 • Вперше в Україні проведена успішна операція у новонародженого з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця. Запроваджено програму хірургічного лікування пацієнтів з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця
 • Впроваджено дистанційне консультування дітей з вродженими вадами серця з різних регіонів України за допомогою технологій телемедицини.
 • Профілактика фрагментації міксоми лівопередсердної локалізації за допомогою застосування оптимального розрізу міжпередсердної перегородки
 • Багатокомпонентний підхід для максимально радікальної корекції мітральної та мітрально-аортальної вади серця (2007-2010 рр.)
  Методика пластики лівого передсердя при атріомегалії: арочна, трикутна, Ш-подібна (при гігантському лівому передсерді).

2009

 • Вперше доведено, що капілярний кровоплин та коливання тканинного насичення киснем обумовлені синхронізованою із системними показниками, але незалежною самоорганізацією хаотичних процесів капілярної мережі.
 • Розроблено методику двошлуночкової електрокардіостимуляції у хворих з медикаментозно стійкою серцевою недостатністю, що дає змогу поліпшити функціональний стан пацієнтів із серцевою недостатністю та зменшити медикаментозне навантаження на хворих.

2008

 • Розроблений алгоритм діагностики гострих розшаровуючих аневризм грудної аорти, тактика їх хірургічного лікування із застосуванням глибокої гіпотермії і ретроградної церебральної перфузії для захисту головного мозку, що дало можливість знизити шпитальну летальність до 4,3% (показник світового рівня)
 • Спиртова абляція при гіпертрофічній кардіоміопатії
 • Стентування аорти при коронарних артеріях
 • Ендоваскулярне закритття MAPCA
 • Стентування гілок легеневої артерії
 • Методика тасьмового огортання при помірному (до 5,5 см) постстенотичному розширенні висхідної аорти та протезуванні аортального клапана.
 • Методика транслокації передньої стулки мітрального клапана при його протезуванні з повним збереженням підклапанних структур.

2007
Розроблено діагностику і лікування вроджених вад серця, поєднаних із передсердним ізомерізмом і дзеркальним розташуванням внутрішніх органів; методику транскатетерного лікування тріпотіння передсердь, що дозволяє усувати аритмію в 99,3% випадків практично без ускладнень

2006
Розроблений в Інституті метод корекції аневризм лівого шлуночку при ХІХС дозволив знизити летальність при хірургічному їх лікуванні до 1,4%

2005
Розроблені операції аорто-коронарного шунтування на працюючому серці (без штучного кровообігу) що дозволило вдвічі перевищити якісні показники США

2002
Дослідження системного транспорту кисню та моделювання складної поведінки мікросудинної мережі клітинними автоматами (Є.А. Настенко).
Розроблено метод серцевих операцій без використання донорської крові.
Алгоритм діагностики та термінового лікування первинних пухлин серця (Г.В. Книшов, Р.М. Вітовський).
Cтворення принципово нової теорії формування міксом серця (В.П. Захарова, O.В. Руденко).
Застосовуються гіпертермічні перфузії при інфекційному ендокардиті та захист міокарду штучною кров’ю (перфтораном).
Розроблені методики проведення операцій без донорської крові

2001
Дослідження в області синергетики. Дослідження нелінійної динаміки серцево-судинної системи.
Розроблено оригінальний метод фармако-холодового захисту міокарду із застосуванням штучної крові

2000
Виконуються операції аорто-коронарного шунтування на працюючому серці

1999
Розроблено оригінальні теорії патогенезу обструктивних гіпертрофічних кардіопатій та на її основі — перспективний метод лікування — двокамерна електрокардіостимуляція (Г.В. Книшов).
Досліджується феномен резонансу при коливних процесах у системі кровообігу.
Розробляються методи оптимізації екстракорпоральної підтримки функції серця, легенів та нирок.
Проводяться фундаментальні дослідження у області розробки медичної техніки та біоматеріалів.
Опановуються телемедичні технології у області кардіології та кардіохірургії.
Участь у перших медичних телемостах

1998
Використано принцип “золотого перетину” відносно регуляції кровообігу

1997
Створено нові інформаційні технології для виявлення регуляторних характеристик фізіологічних систем людини. За їх допомогою знайдено ряд залежностей показників фізіологічних систем, що раніше виявлялися тільки в експерименті. Розроблено ефективну систему хірургічного лікування та імунокорекції при інфекційному ендокардиті. Накопичено найбільший у світі досвід – понад 1 000 операцій

1995
Досліджено фундаментальні механізми масопереносу кисню у організмі людини

1993
Вперше у світі розроблено компьютерний тренажер для штучного кровообігу (Є.А. Настенко), що його було відмічено першою премією Європейского Конгресу перфузіологів

1992
Вперше в Україні виконано операцію при вроджених вадах серця у новонароджених (І.М. Ємець). Виконано понад 300 таких операцій

1986
Вперше в Україні використано хірургічну корекцію при тахісистолічних формах аритмії (Г.В. Книшов)
Вперше в Україні використано внутрішньоаортальну балонну контрапульсацію та синхронізований штучний кровообіг для підтримання функцій серця та легенів (В.Б. Максименко)

1984
Вперше у Радянському Союзі виконано балонну вальвулопластику при клапанному стенозі легеневої артерії (Ю.В. Панічкін). Виконано понад 2 500 ендоваскулярних операцій при вроджених та набутих вадах серця

1983
Вперше в Україні використано компонентну інфузіонну гемотерапію у хірургії (А.М. Криштоф)

1978
Вперше в Україні впроваджено у практику метод фармако-холодового захисту міокарду (В.Б. Максименко)

1973
Вперше в Україні виконано аортокоронарне шунтування (Г.В. Книшов).
Виконано близько 3 000 операцій

1965
Вперше у світі створено та впроваджено у практику антитромботичні протези клапанів серця (М.М. Амосов)

1963
Вперше у Радянському Союзі виконано протезування мітрального клапана (М.М. Амосов).
Виконано понад 12 000 операцій протезування клапанів серця. 
Вперше у Радянському Союзі виконано операцію на серці у барокамері (Л.М. Сидоренко, Л.П. Чепкій)

1961
Вперше в Україні використано штучну нирку

 

1959
Розпочата робота з розвитку медичної кібернетики

1958
Вперше в Україні виконано операцію зі штучним кровообігом (М.М. Амосов).
Виконано понад 35 000 таких операцій

 

1955
Вперше в Україні виконані операції при пороках серця (М.М. Амосов).
Виконано понад 85 000 таких операцій