Отримання довідки з архіву

 

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» надає можливість дистанційного оформлення запиту на отримання копії виписки (довідки) з медичної картки стаціонарного хворого.

Медична інформація надається: 

1. В паперовому вигляді у формі копії «Виписки із медичної карти стаціонарного хворого» (форма первинної облікової документації № 027/о затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 №110) (далі – Виписка) або довідки (на офіційному бланку з гербовою печаткою) протягом 5 (п’яти) робочих днів після подання запиту.

2. Запит (зразок за посиланням) можна надати при особистому зверненні за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 6, центральний вхід (понеділок-п’ятниця 9.00-15.00 год.), або дистанційно: надіславши запит на електронну адресу archive@amosovinstitute.org.ua або засобами поштового зв’язку: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 6. Одержувач: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

3. З метою захисту медичної інформації (у відповідності до законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Основи законодавства України про охорону здоров’я») для отримання копії виписки або довідки Вам буде необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу (ст. 13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»), у разі отримання інформації щодо Вашої дитини – свідоцтво про народження, у разі отримання інформації щодо третьої особи пред’явити документ, що підтверджує право на отримання такої інформації (для фізичних осіб – нотаріально засвідчена довіреність, для адвокатів – заява про надання згоди на розкриття лікарської таємниці).

4. Інформацію про готовність документа Вам буде надіслано на електронну пошту, вказану у запиті або повідомлено за номером телефону, вказаному в запиті.

 5. Звертаємо увагу на те, що у разі обрання варіанту отримання медичної інформації в електронному вигляді, Інститут не несе відповідальності як за захист цієї інформації, що буде надіслана на Вашу електронну пошту, так і за доступ до неї третіх осіб.

6. За додатковою інформацією Ви можете звернутись за електронною адресою: archive@amosovinstitute.org.ua або засобами поштового зв’язку: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 6 Одержувач: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»

7. Видача копії виписки або довідки є платною послугою, і оплачується згідно Тарифів на платні послуги, які надаються ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

Оплата проводиться тільки після підтвердження даних в архіві.

Реквізити для оплати:

Одержувач ДУ «НІССХ ім.М.М.Амосова НАМН України»
Розрахунковий рахунок UA198201720313201002201009413
Код ЄДРПОУ 05493562
Призначення платежу: видача довідки з історії хвороби (прізвище, ім’я, по батькові пацієнта)

Вартість послуги – 200 гривень