Підготовка докторів філософії

Нормативно-правова база
Освітньо-наукова програма
Навчальний план ОНП
Навчальні плани і програми освітніх компонентів
Журнали обліку відвідування навчальних занять та їх розклад
Відомості про самооцінювання Освітньої програми
Електронна скринька для пропозицій, зауважень