Зміна механізму фінансування надання медичної допомоги (пілотний проект)

Пілотний проект в діїІнформація для лікарівІнформація для пацієнтівНормативна базаПлатні послуги

Медична допомога надається відповідно до положень реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги постанови Кабінету Міністрів України від від 03 березня 2021 р. № 181  Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук.

Завдяки нововведенню, тисячі пацієнтів мають можливість отримувати дороговартісне лікування за рахунок державних коштів.

Пацієнти, які мають захворювання або визначені в переліку та потребують спеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках пілотного проекту направляються до НІССХ ім. М.М. Амосова лише у разі оформлення відповідного направлення. З метою запобігання непорозумінь при госпіталізації пацієнтів просимо контактувати з адміністрацією інституту або завідуючими підрозділів.

Планова госпіталізація в умовах пілотного проекту передбачає подання пацієнтом: паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство; направлення на госпіталізацію (консультацію); форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». За наявності пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

Документи

Звіт за 2021 рік

Звіт за 2020 рік

Для отримання спеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках пілотного проекту (що передбачені видатками держбюджету) пацієнту необхідно отримати в закладах Міністерства охорони здоров’я України  (районні, міські лікарні, наукові установи МОЗ, НАМНУ, відомчі лікарні) направлення на госпіталізацію в Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України.

При наявності відповідного направлення пацієнт звертається в поліклініку Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. Планова госпіталізація в умовах пілотного проекту передбачає подання пацієнтом: паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство; направлення на госпіталізацію (консультацію); форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». За наявності пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

Госпіталізація в НІССХ ім. М.М.Амосова здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого спільним наказом МОЗ та НАМНУ № 967/58 від 28.08.2017 року, та за наявності правильно заповненого бланку направлення на госпіталізацію (консультацію).

Нормативні документи

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2014 року № 121 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 181 «Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук», з урахуванням умов Договору про медичне обслуговування населення між ДУ «НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України» та НАМН України № 4/1 від 25 червня 2021 року та Додаткової Угоди до зазначеного Договору № 14/2 від 28 лютого 2022 року, наказом директора від 30.08.2022 року за №140 затверджено тарифи на платні медичні послуги.