Вперше в Україні виконано одномоментну радикальну корекцію складної поєднаної вродженої вади – пентади Кантрелла

Днями, бригадою дитячих кардіохірургів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова за допомогою дитячих хірургів ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” було виконано надзвичайно складне та рідкісне симультанне хірургічне втручання дитині 9-ти років з пентадою Кантрелла.

Перед операцією після ретельного обстеження було встановлено діагноз: Пентада Кантрелла: декстракардія, два дефекти міжшлуночкової перегородки, дивертикул верхівки лівого шлуночка, торакоабдомінальний дефект передньої черевної стінки, дефект нижньої частини грудини, передньої частини діафрагми і діафрагмального перикарда. Спочатку бригада дитячих кардіохірургів на чолі із академіком НАМН України, професором Василь Лазоришинець виконали радикальну корекцію усіх серцевих аномалій, а саме: відсічення дивертикула та пластику верхівки лівого шлуночка, пластику дефекта міжшлуночкової перегородки синтетичною заплатою, дебандаж та пластику легеневої артерії. Після закриття грудини роботу продовжили дитячі хірурги на чолі із член-кореспондентом НАМН України, професором Слєповим О.К. виконали видалення дивертикула, пластику передньої черевної стінки та діафрагми власними тканинами. На даний момент пацієнт екстубований, продовжує лікування в відділенні вроджених вад серця.

Довідково:
Пентада Кантрелла – вроджена вада внутрішньоутробного розвитку серця і прилеглих структур. Це рідкісний синдром, що зустрічається у 1 з 200000 новонароджених. Шанси на виживання дитини з таким діагнозом вкрай малі. Захворювання характеризується множинними аномаліями, що стосуються: дистальної частини грудини; діафрагми; серця; нижнього відділу перикарду; передньої черевної стінки.