Ендоваскулярна хірургія при вроджених вадах серця. Історична довідка і власні спостереження

монографія урсуленко

Ю.В. Паничкин И.А. Дитковский, Б.В. Черпак Н.С. Ящук


У монографії подано огляд розвитку ендоваскулярної хірургії при вадах серця в Україні. Показано переваги та недоліки традиційних хірургічних методів та транскатетерних методик лікування вроджених аномалій серця у дітей та дорослих. В основу публікації покладено власні спостереження авторів. Описано методику, безпосередні та віддалені результати ендоваскулярних операцій. Надано докладний аналіз типових для кожної вади ускладнень, їх профілактики та лікування.

Для фахівців у галузі дитячої кардіології, неонатологів, педіатрів, рентгенологів та кардіохірургів.

Монографія в форматі pdf.