Відділ анестезіології, реанімації та екстракорпоральних методів лікування

image 1Завідувач
МАЗУР Андрій Петрович
д.мед.н., професор.

Основні напрямки наукової роботи:

  1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ, УСКЛАДНЕНИЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
  2. Дослідження змін системної гемодинаміки під час індукції та підтримання анестезії у пацієнтів з ІХС старшої вікової групи
  3. Дослідження резистентності госпітальної флори до антибіотиків
  4. Моніторинг потенціалів головного мозку за допомогою ЕЕГ під час проведення штучного кровообігу у хворих на аневризму висхідної аорти
  5. Застосування ЕЕГ в прогностифікації негативних наслідків після зупинки серця на госпітальному та догоспітальному етапах