Відділ електрофізіології та рентгенхірургічних методів лікування аритмій серця

Відділ створений в 1992 році.

За цей час в відділі були розроблені та впроваджені в практику  методики діагностики та лікування різних аритмій.

Так вперше в Україні були виконані операції радіочастотної абляції (РЧА) ріентрі тахікардії А-В вузла (1992, Залевський В.П.) та РЧА додаткових предсердно-шлуночкових з’єднань (1992, Альміз П.О.). Вперше була виконана РЧА при шлуночковій тахікардії (1994, Альміз П.О.) Вперше була виконана РЧА –  ізоляція легевих вен, для лікування фібриляції передсердь (1994, Стичинський О.С.) Вперше була виконана РЧА при тріпотінні передсердь (1996, Альміз П.О.). Також, вперше була виконана РЧА з перикардіальним доступом для лікування шлуночкової тахікардії (2006, Стичинський О.С.)

Відділ і зараз веде наукову і практичну роботу, особливу увагу приділяючи розробці і впровадженню методик лікування фібриляції передсердь, та лікуванню різноманітних рідкісних аритмій. Так в 2021 році вперше в Україні були виконані перші РЧА по лікуванні аритмій при синдромі Бругада (Альміз П.О.)

Співробітниками відділу було захищено 2 дисертаціїї на звання кандидата медичних наук: А.В Доронін «Катетрна деструкція ріентрі тахікардії АВ вузла.» 2004. та П.О. Альміз «Катетерне лікування аритмій пов‘язаних з додатковими передсердно-шлуночковими з‘єднаннями.» 2006.

В відділі написано та опубліковано більше 100 наукових робіт, та доповідей на вітчизняних та закордонних конференціях.

Отримано 3 патенти на винаходи.

Виконано біля 2000 радіочастотних абляцій з приводу всіх аритмій серця.