Склад спеціалізованої вченої ради

Додаток 1 до наказу МОН від 04.02.2020 № 387

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Місце роботи, посада Шифр наукової спеціальності
Лазоришинець
Василь Васильович
голова ради
Академік НАМНУ
д.мед.н., професор
Директор, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко Анатолій Вікторович
заступник голови ради
Академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., професор Заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко
Олена Володимирівна
секретар ради
К.мед.н. Провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Атаманюк
Михайло Юрійович
Д.мед.н., професор Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Вітовський
Ростислав Мирославович
Д.мед.н., професор Професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 14.01.04
Довгань
Олександр Миколайович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник, ДУ Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» 14.01.04
Дикуха Сергій Омелянович Д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Ємець
Ілля Миколайович
Д.мед.н., професор Директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» 14.01.04
Захарова
ВалентинаПетрівна
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувачка відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Кравченко
Іван Миколайович
Д.мед.н. Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Крикунов
Олексій Антонович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Максименко Віталій Борисович Д.мед.н., професор Декан, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 14.01.04
Мітченко
Олена Іванівна
Д.мед.н., професор Завідувачка відділу, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска » НАМН України» 14.01.04
Настенко
Євген Арнольдович
Д.біол.н., професор Завідувач кафедри, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Панічкін
Юрій Володимирович
Д.мед.н., професор Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Попов
Володимир Владиславович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії   імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко
Костянтин Володимирович
Д.мед.н. Заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Соколов
Максим Юрійович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Стичинський
Олександр Сергійович
Д.мед.н. Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Трембовецька Олена Михайлівна Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувачка відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Федьків
Світлана Володимирівна
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувачка відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04

Порядок присудження ступеня доктора філософії_№44 від 12.01.2022
Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук_№1197 від 17.11.2021
Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук №1359 від 13.12.2021