Спеціалізована Вчена Рада з серцево-судинної хірургії

На базі Інституту серцево-судинної хірургії створена та працює єдина в Україні спеціалізована Вчена Рада Д. 26.555.01 захисту докторських дисертацій з серцево-судинної хірургії.

 1. Бабляк Олександр Дмитрович, завідувач відділу біотканинної реконструктивної хірургіїДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
  Назва дисертації: «Хірургічне лікування конотрункальних вад серця з великими аорто-легеневими колатеральними артеріями»
  Автореферат
  Відгук д.мед.н. К.В. Руденка
  Відгук д.мед.н., проф. Р.Й. Лекана
  Відгук д.мед.н., проф. В.В. Бойка
  Дисертація

 2. Головенко Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник відділу хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМНУ», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
  Назва дисертації: «Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки з високою легеневою артеріальною гіпертензією»
  Автореферат
  Відгук д.мед.н., проф. Н.М. Руденко
  Відгук д.мед.н., проф. Р.Й. Лекана
  Дисертація