Склад спеціалізованої вченої ради

Д 26.555.01, затверджений наказом МОН України
996 від 11.07.2017

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Місце роботи, посада Шифр наукової спеціальності
Лазоришинець
Василь Васильович
голова ради
Академік НАМНУ
д.мед.н., професор
Директор, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко Анатолій Вікторович
заступник голови ради
Академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., професор Заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко
Олена Володимирівна
секретар ради
К.мед.н. Провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Атаманюк
Михайло Юрійович
Д.мед.н., професор Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Вітовський
Ростислав Мирославович
Д.мед.н., професор Професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 14.01.04
Довгань
Олександр Миколайович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник, ДУ Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» 14.01.04
Дикуха Сергій Омелянович д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Ємець
Ілля Миколайович
Д.мед.н., професор Директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» 14.01.04
Захарова
ВалентинаПетрівна
Д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Карпенко
Юрій Іванович
Д.мед.н., професор Завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України 14.01.04
Кравченко
Іван Миколайович
Д.мед.н. Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Крикунов
Олексій Антонович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Максименко Віталій Борисович Д.мед.н., професор Декан, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 14.01.04
Мітченко
Олена Іванівна
Д.мед.н., професор Завідувач відділу, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска » НАМН України» 14.01.04
Мішалов
Володимир Григорович
Д.мед.н., професор Завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України 14.01.04
Настенко
Євген Арнольдович
Д.біол.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Панічкін
Юрій Володимирович
Д.мед.н., професор Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Попов
Володимир Владиславович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії   імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко
Костянтин Володимирович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Стичинський
Олександр Сергійович
Д.мед.н. Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Трембовецька Олена Михайлівна Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04