Спеціалізована Вчена Рада з серцево-судинної хірургії

На базі Інституту серцево-судинної хірургії створена та працює єдина в Україні спеціалізована Вчена Рада Д. 26.555.01 захисту докторських дисертацій з серцево-судинної хірургії.

 1. Бабляк Олександр Дмитрович, завідувач відділу біотканинної реконструктивної хірургіїДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
  Назва дисертації: «Хірургічне лікування конотрункальних вад серця з великими аорто-легеневими колатеральними артеріями»
  Автореферат
  Відгук д.мед.н. К. В. Руденка
  Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана
  Відгук д.мед.н., проф. В. В. Бойка
  Дисертація
 2. Головенко Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник відділу хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМНУ», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
  Назва дисертації: «Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки з високою легеневою артеріальною гіпертензією»
  Автореферат
  Відгук д.мед.н., проф. Н. М. Руденко
  Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана
  Дисертація
 3. Аксьонова Ірина Олександрівна, завідувач відділення хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та недоношених дітей №2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
  Назва дисертації «Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при супутньому атеросклерозі висхідної аорти».
  Захист дисертації відбудеться «23» травня 2017 року о 13-00 год.
  Автореферат
  Відгук д.мед.н., проф. Р. М. Вітовського
  Відгук д.мед.н. С. М. Фуркало
  Дисертація

 

Склад спеціалізованої вченої ради
Д 26.555.01, затверджений наказом МОН України
996 від 11.07.2017

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Місце роботи, посада Шифр наукової спеціальності
Лазоришинець
Василь Васильович
голова
Член-кор. НАМН д.мед.н., професор НІССХ ім. М.М.Амосова, директор 14.01.04
Руденко Анатолій Вікторович
заступник голови ради
Д.мед.н., професор НІССХ ім. М.М.Амосова, заступник директора 14.01.04
Руденко
Олена Володимирівна
секретар ради
К.мед.н. НІССХ ім. М.М.Амосова, провідний науковий співробітник відділу рентгенохірургічних методів лікування гострої вінцевої недостатності 14.01.04
Атаманюк
Михайло Юрійович
Д.мед.н., професор НІССХ ім. М.М.Амосова, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу 14.01.04
Вітовський
Ростислав Мирославович
Д.мед.н., професор Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин 14.01.04
Довгань
Олександр Миколайович
Д.мед.н.,ст.наук.співр ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», головн. наук. співр. 14.01.04
Дикуха Сергій Омелянович Д.мед.н., професор НІССХ ім. М.М.Амосова, головний науковий співробітник 14.01.04
Ємець
Ілля Миколайович
Д.мед.н., професор ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», директор 14.01.04
Захарова
ВалентинаПетрівна
Д.мед.н., ст.наук.співр. НІССХ ім. М.М.Амосова, головний науковий співробітник відділу рентгенохірургічних методів лікування гострої вінцевої недостатності 14.01.04
Карпенко
Юрій Іванович
Д.мед.н., професор Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології 14.01.04
Кравченко
Іван Миколайович
Д.мед.н. НІССХ ім. М.М.Амосова, головний науковий співробітник відділу хірургічного лікування патології аорти 14.01.04
Крикунов
Олексій Антонович
Д.мед.н. НІССХ ім. М.М.Амосова, старший науковий співробітник, завідувач відділу хірургічного лікування інфекційного ендокардиту 14.01.04
Максименко Віталій Борисович Д.мед.н., професор Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», декан 14.01.04
Мітченко
Олена Іванівна
Д.мед.н., професор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска  Національної академії медичних наук України», керівник відділу дисліпідемій 14.01.04
Мішалов
Володимир Григорович
Д.мед.н., професор Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, завідувач кафедри хірургії №4 14.01.04
Настенко
Євген Арнольдович
Д. біол.н., ст.наук.співр. НІССХ ім. М.М.Амосова, завідувач відділу інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів 14.01.04
Панічкін
Юрій Володимирович
Д.мед.н., професор НІССХ ім. М.М.Амосова, завідувач відділу рентгенохірургічних методів діагностики і лікування захворювань серця і судин 14.01.04
Попов
Володимир Владиславович
Д.мед.н. НІССХ ім. М.М.Амосова, старший науковий співробітник, завідувач відділу хірургічного лікування набутих вад серця 14.01.04
Руденко
Костянтин Володимирович
Д.мед.н. НІССХ ім. М.М.Амосова, заступник директора 14.01.04
Стичинський
Олександр Сергійович
Д.мед.н. НІССХ ім. М.М.Амосова, завідувач відділу електрофізіології та рентгенхірургічних методів лікування аритмій 14.01.04
Трембовецька Олена Михайлівна Д.мед.н. НІССХ ім. М.М.Амосова, старший науковий співробітник,  завідувач відділу 14.01.04