Спеціалізована Вчена Рада з серцево-судинної хірургії

Засідання спеціалізованої вченої ради – 03.07.2018 о 13-00 

Порядок денний:
захист кандидатської дисертації  Мороз Майї Миколаївни «Функціональний стан міокарда при постінфарктних аневризмах лівого шлуночка» за спеціальністю 14.01.04 – серцево-судинна хірургія.
Автореферат
Дисертація
Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М.
Відгук д.мед.н. С. М. Фуркало


Засідання спеціалізованої вченої ради – 17.04.2018

Порядок денний:
захист докторської дисертації Романюка Олександа Миколайовича «Хірургічне лікування аортальних вад у дітей: операція заміни аортального клапана легеневим аутографтом».

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.55.01 – 14.02.2018

Порядок денний:
захист дисертації Руденка Миколи Леонідовича на тему «Діагностика та лікування постінфарктного дефекту міжшлуночкової перегородки»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за спеціальністю  14.01.04 – серцево-судинна хірургія.

Автореферат
Дисертація
Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М.
Відгук д.мед.н., проф. Никоненка О.С.


Засідання спеціалізованої вченої ради – 6.03.2018 

Порядок денний:
захист дисертації Іванюка Анатолія Вікторовича
«Мінімально інвазивні втручання при корекцій вади аортального клапана»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за спеціальністю  14.01.04 – серцево-судинна хірургія.
Автореферат
Відгук д.мед.н., проф. Р. М. Вітовського
Відгук д.мед.н., проф. Л. В. Кулика
Дисертація

захист андидатської дисертації Байрамова Елшада Муборисовича «Тотальне кавопульмональне
сполучення в хірургічному лікуванні вроджених вад серця з єдиним шлуночком», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за спеціальністю  14.01.04 – серцево-судинна хірургія.
Автореферат
Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана
Відгук к.мед.н. Я. П. Труби
Дисертація


На базі Інституту серцево-судинної хірургії створена та працює єдина в Україні спеціалізована Вчена Рада Д. 26.555.01 захисту докторських дисертацій з серцево-судинної хірургії.

 1. Бабляк Олександр Дмитрович, завідувач відділу біотканинної реконструктивної хірургіїДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
  Назва дисертації: «Хірургічне лікування конотрункальних вад серця з великими аорто-легеневими колатеральними артеріями».
  Автореферат
  Відгук д.мед.н. К. В. Руденка
  Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана
  Відгук д.мед.н., проф. В. В. Бойка
  Дисертація
 2. Головенко Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник відділу хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМНУ», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
  Назва дисертації: «Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки з високою легеневою артеріальною гіпертензією».
  Автореферат
  Відгук д.мед.н., проф. Н. М. Руденка
  Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана
  Дисертація
 3. Аксьонова Ірина Олександрівна, завідувач відділення хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та недоношених дітей №2 ДУ «Інститут серця МОЗ України», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
  Назва дисертації «Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при супутньому атеросклерозі висхідної аорти».
  Автореферат
  Відгук д.мед.н., проф. Р. М. Вітовського
  Відгук д.мед.н. С. М. Фуркало
  Дисертація

 

Склад спеціалізованої вченої ради
Д 26.555.01, затверджений наказом МОН України
996 від 11.07.2017

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Місце роботи, посада Шифр наукової спеціальності
Лазоришинець
Василь Васильович
голова ради
Академік НАМНУ, член-кор. НАНУ,
д.мед.н., професор
Директор, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко Анатолій Вікторович
заступник голови ради
Академік НАМНУ, член-кор. НАНУ, д.мед.н., професор Заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко
Олена Володимирівна
секретар ради
К.мед.н. Провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Атаманюк
Михайло Юрійович
Д.мед.н., професор Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Вітовський
Ростислав Мирославович
Д.мед.н., професор Професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 14.01.04
Довгань
Олександр Миколайович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник, ДУ Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» 14.01.04
Дикуха Сергій Омелянович д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Ємець
Ілля Миколайович
Д.мед.н., професор Директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» 14.01.04
Захарова
ВалентинаПетрівна
Д.мед.н., старший науковий співробітник Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Карпенко
Юрій Іванович
Д.мед.н., професор Завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України 14.01.04
Кравченко
Іван Миколайович
Д.мед.н. Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Крикунов
Олексій Антонович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Максименко Віталій Борисович Д.мед.н., професор Декан, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 14.01.04
Мітченко
Олена Іванівна
Д.мед.н., професор Завідувач відділу, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска » НАМН України» 14.01.04
Мішалов
Володимир Григорович
Д.мед.н., професор Завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України 14.01.04
Настенко
Євген Арнольдович
Д.біол.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Панічкін
Юрій Володимирович
Д.мед.н., професор Головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Попов
Володимир Владиславович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії   імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Руденко
Костянтин Володимирович
Д.мед.н., старший науковий співробітник Заступник директора, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Стичинський
Олександр Сергійович
Д.мед.н. Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04
Трембовецька Олена Михайлівна Д.мед.н., старший науковий співробітник Завідувач відділу, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 14.01.04