Пухлини серця

Р.М. Вітовський, В. В. Ісаєнко
ДУ НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України (Київ).

Абсолютну більшість (89,6%) серед первинних пухлин серця (ППС) складають міксоми серця (МС). Ці внутрішньопорожнинні пухлини можуть локалізуватися в будь-якій камері серця. У більшості випадків (88,7%) вони локалізуються в лівому передсерді (ЛП) і фіксуються найчастіше до міжпередсердної перегородки (МПП) в ділянці овальної ямки короткою ніжкою на вузькій або широкій основі, що дозволяє пухлині залишатися рухомою під час свого зростання.

Макроскопічно міксоми серця нагадують поліп або виноградне гроно, желеподібної, м’яко- або щільноеластичної консистенції. Часта відсутність капсули створює сприятливі умови для можливої фрагментації (відриву ділянок) новоутворення під час серцевих скорочень з подальшою емболією артеріальних судин.

Поряд з такими клінічними проявами, як серцева недостатність, порушення ритму серця, запаморочення та втрата свідомості, емболія артеріальних судин при відсутності видимих причин може наводити на думку про наявність джерела емболії саме в порожнинах серця.
Останніми роками, завдяки широкому впровадженню ЕхоКГ, КТ та МРТ значно збільшилась кількість хворих з пухлинами серця. Важливими умовами успішного лікування цього важкого контингенту хворих є своєчасність і точність діагностики захворювання з надзвичайно поліморфною клінічною картиною, невідкладність хірургічного лікування з дотриманням певних умов проведення операції, направлених на її радикальність.

У НІССХ ім. М.М. Амосова АМН України за період з 1.01.1969 по 1.01.2017 рр. 889 паціентів було прооперовано з приводу первинних пухлин серця. Міксоми серця (МС) виявлені в 796 (89,5%), з них в 696 (87,4%) випадках – МС лівого передсердя (ЛП). Неміксоматозні доброякісні пухлини спостерігалися в 33 (3,7%) випадках, злоякісні пухлини – в 60 (6,8%). Шпитальна летальність склала 4,9% (39 випадків). В останні 16 років 433 операцій виконано без летальних наслідків.