Пухлини серця

Хірургічне лікування пухлин серця

За даними великої кількості аутопсій, наведеними в джерелах літератури, частота, з якою зустрічаються первинні пухлини серця, становить приблизно 0,02%, що відповідає 200 випадкам на 1 млн розтинів. При цьому близько 75% з них представлені доброякісними утвореннями, половина з яких – міксоми, а інша частина – ліпоми, фіброеластоми і рабдоміоми та ін. Понад шість десятиліть тому було виконано першу успішну операцію з видалення міксоми з лівого передсердя в умовах штучного кровообігу. Тим самим було покладено початок ери лікування з приводу пухлин серця. Сьогодні пухлини серця становлять лише 0,3-1,0% усіх операцій на відкритому серці. Проте проблеми своєчасності надання допомоги та її довгострокової ефективності ще не вирішені. Це насамперед своєчасна діагностика, радикальність оперативного лікування і виявлення злоякісних новоутворень серця на ранньому етапі.

За період з 1969 по 2022 роки в інституті було прооперовано більше 1000 хворих як із доброякісними, так і злоякісними пухлинами серця, що були виявлені як у дітей, так і у дорослих. Це чи не найбільший в світі досвід лікування цієї патології, що зосереджений в одному кардіохірургічному центрі.

Морфологічно серед пухлин серця найчастіше виявляються доброякісні. Частота цих пухлин в наших спостереженнях склала 92,9%. Серед них зустрічаються рабдомиоми, гемангіоми, фіброми, ліпоми, папілярні фіброеластоми і інші пухлини.  Проте абсолютну більшість (88,9%) складають міксоми серця (МС). Поряд з доброякісними пухлинами серця Інститут має великий досвід лікування і злоякісних пухлин серця, що склав 70 випадків.

При цьому наш досвід показує, що впровадження в клінічну практику розробленої системи ургентної хірургічної допомоги із застосуванням оптимізованих варіантів хірургічного лікування дозволили добитися значного зниження можливих ускладнень і госпітальної летальності при проведенні операцій при МС і інших, рідкісних доброякісних пухлинах. При цьому впродовж останніх 22 років 565 операцій з приводу доброякісних пухлин серця виконано без летальних наслідків.

Поряд з доброякісними пухлинами серця Інститут має великий досвід лікування і злоякісних пухлин серця, що склав 70 випадків. Великий досвід хірургічного лікування первинних злоякісних пухлин серця дозволив значно зменшити ризик виконання операцій (летальність знизилась з 33,3% до 5,5%), а також значно покращити тривалість та якість життя пацієнтів після операції. Цьому сприяло покращення радикальності операцій, спрямоване на максимальне відновлення гемодинаміки, а також впровадження низки інтраопераційних маніпуляцій та методик післяопераційного ведення пацієнтів, що запобігали виникненню пухлинної інтоксикації – частої причини післяопераційної летальності. Досвід показує, що рання та адекватна хіміотерапія дозволяє значно покращити результати операцій, а в окремих випадках добитися повного одужання пацієнта.