Порядок госпіталізації (витяг)

Планова госпіталізація

 1. Планова госпіталізація здійснюється відповідно до порядку, затвердженого цим наказом.
 2. Планова  госпіталізація  пацієнта – госпіталізація на підставі консультативного висновку консультативної поліклініки Інституту, що здійснюється  за  наявності  підтверджених показань  для  такої   госпіталізації відповідно до раніше погоджених дати і часу госпіталізації.
 3. Направлення  пацієнта  до Інституту у плановому
  порядку передбачає попереднє узгодження  дати  і  часу  госпіталізації,  що  здійснюється консультативною поліклінікою Інституту.
 4. Госпіталізація хворих у плановому порядку, які не мають направлення, або самостійно звернулись до Інституту, здійснюється на підставі консультативного висновку консультативної поліклініки Інституту.  
 5. Планова госпіталізація передбачає подання пацієнтом:
  • документа, що посвідчує особу;
  • направлення на госпіталізацію;
  • консультативного висновку консультативної поліклініки Інституту;
  • медичної документації, яка підтверджує результати досліджень, необхідних для здійснення планової госпіталізації до Інституту, відповідно  до  клінічного протоколу для даного захворювання/стану чи інших документів з медичної практики;
  • медичної карти   амбулаторного   хворого   (форма   N   025/о) або  виписки  із  медичної  карти амбулаторного (стаціонарного)  хворого  (форма  N027/о) .
 1. Планова госпіталізація пацієнта до Інституту здійснюється  в попередньо погоджений термін.  У разі неможливості здійснити планову госпіталізацію пацієнта в попередньо  погоджений термін   керівник   підрозділу,   до   якого  має  бути  здійснена госпіталізація,  не пізніше ніж за 3  доби  до  запланованої  дати госпіталізації   повідомляє   нову   (скориговану)  дату  планової госпіталізації  консультативній поліклініці Інституту,  яка  у  свою  чергу  інформує пацієнта.
 2. Планова госпіталізація іноземців (окрім представників дипломатичного корпусу та громадян країн, визначених міжнародними договорами) здійснюється за умови оплати в установленому порядку.