Клапанозберігаючі операції при аневризмах аорти – операція Девіда

Аневризма аорти – розширення аорти більше 4,5 см – є найзагрозливішою причиною раптової серцевої смерті. Вчасно прооперувати такого пацієнта – це подарувати повноцінне, довготривале життя.

Нова вдосконалена хірургічна процедура дозволяє хірургам замінити уражену частину кореня аорти і зберегти аортальний клапан пацієнта. Прогнози, щодо реконструкції аортального клапана, як правило, позитивні. Їх довгостроковість залежить від складності та результатів проведеної реконструкції. Найкращим результатом вважається, якщо кардіохірургам вдається реконструювати клапан як оригінальний – тристулковий.

Корінь аорти являє собою частину аорти, з’єднаної з серцем. Він включає в себе аортальний клапан. Аневризма правого коронарного синуса кореня аорти – це випячування стінки аорти в даній локалізації. Якщо аневризма кореня аорти збільшується, корінь аорти необхідно замінити трансплантатом. Це запобігає  розриву  аорти, що призводить до летального наслідку.

“Операція Девіда” вважається вищим пілотажем в кардіохірургії. Ми називаємо такі операції саме хірургічними – в даному випадку все залежить від рук хірурга, потрібно прошити багато швів, правильно позиціонувати клапан в протезі.

Особливістю та унікальністю даної операції є те що, рідний аортальний клапан  пацієнта зберігається, що дозволяє їм не приймати препарати, які розріджують кров і вести активний спосіб життя. Дана процедура потребує висококваліфікованої підготовки кардіохірурга.

Хворий А., 50 років, поступив в “НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України” (23.10.2017) з діагнозом: “Аневризма кореня аорти”, діаметр  – 6.6 см.

ЕхоКГ (23.10.17) – діаметр аорти – 2.0/6.6 см., висхідна Ао – 3.2 см, дуга Ао – 2.6 см.,  АК – мінімальний зворотній витік, градієнт на АК – 6 мм.рт.ст., МК –  зворотній витік – +; ТК – зворотній витік –  +;   КДО – 149мл.,  УО – 58 мл., ФВ – 61%, діаметр лівого передсердя – 3.4 см.

КВГ (24.10.2017):  коронарні артерії інтактні, аневризма правого коронарного синуса.

КТ (19.10.2017): візуалізується мішкоподібна аневризма правого коронарного синуса розмірами 70x65x57 мм, права коронарна артерія відходить від верхнього відділу аневризми.

новина3

02.11.17 – пацієнту виконана клапанозберігаюча операція Девіда.

Були заканюльовані  висхідна аорта та обидві порожнисті вени. Відмічалась гігантська аневризма правого коронарного синуса (d=75 mm). Кардіоплегічний розчин був прокачаний ретроградно через коронарний синус. Після перетиснення аорти, виконана аортотомія та висхідна аорта була відсічена. Судинним протезом Vascutek (d=28 mm, l=45mm) була виконана клапанзберігаюча процедура David. Вічка коронарних артерій були імплантовані в судинний протез по методиці ,,button technique”. Судинний протез не огортувався залишками аневризматичного мішка. Після ретельно проведеного гемостазу операція закінчена звичайно.

Інтраопераційна трансстравохідна ехокардіографія: зворотній витік на аортальному клапані – невеликий.

На третю післяопераційну добу пацієнт переведений до стаціонару в задовільному стані.

Позначки: