«Heart Team» – командний підхід у підборі оптимального методу лікування

До стентирования 2_1У Національному інституті серцево-судинної патології ім. М.М. Амосова НАМН України продовжується надання високоспеціалізованої експертної допомоги хворим з серцево-судинною патологією, в тому числі при складних випадках при ішемічній хворобі серця.

Так, нещодавно, в Інституті виконано стентування хворому П., 54 роки, з трьохсудинним ураженням вінцевих артерій, супутньою помірною аортальною вадою та ураженням артерій нижніх кінцівок. Консиліумом спеціалістів («Heart Team» – кардіохірург, інтервенційний кардіолог та кардіолог) вирішено для вибору оптимальної тактики лікування, оцінити значущість кожного конкретного стенозу вінцевих артерій за допомогою вимірювання фракційного резерву коронарного кровотоку (інвазивний метод оцінки гемодинаміної стенозів). Це дозволило виконати втручання тільки на тих судинах, що давали симптоматику, і зменшити тривалість та обсяг оперативного втручання.

 Впроваджений в Інституті консиліум спеціалістів («Heart Team») при складних випадках, дозволяє обрати найефективніший та найбезпечніший метод лікування для пацієнтів та відповідає світовим стандартам. Застосування медів функціональної реваскуляризації дозволяю підвищити ефективність лікування хворих на ІХС.