Відділ хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених і дітей молодшого віку

Завідувач
ТРУБА Ярослав Петрович
д.мед.н.

Головні наукові напрямки роботи відділу спрямовані на розробку новітніх та удосконалення існуючих методів хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених і дітей молодшого віку.

Головні напрями наукових досліджень:

  1. Розробка та вдосконалення комплексного підходу до лікування дітей з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця.
  2. Розробка та впровадження пластичних клапанозберігаючих операцій у хворих з аномалією Ебштейна.
  3. Спеціалісти відділу в співпраці з «Novick Cardiac Alliance» працюють над удосконаленням методів хірургічного лікування пацієнтів з вродженими вадами серця, які супроводжуються високою легеневою гіпертензією.
  4. У співробітництві з ДУ «Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової» запроваджено та продовжується робота нового наукового напрямку з акушерської кардіології та кардіохірургії.
  5. Відділ працює над зміною підходів стосовно вибору тактики лікування хворих з ВВС на перевагу мініінвазивних та ендоваскулярних методів.
  • На сьогоднішній день ДУ «НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України» – єдиний центр в Україні, який надає допомогу дітям із синдромом гіпоплазії лівих відділів серця.
  • Досвід нашої клініки один із найбільших в світі – близько 398 прооперованих пацієнтів з аномалією Ебштейна.
  • На сьогоднішній день прооперовано більше 40 дітей з вродженими вадами серця, які супроводжуються високою легеневою гіпертензією (за допомогою спеціально сконструйованої “латки з клапаном”).
  • До сьогоднішнього часу проведено медичний супровід більше 5000 вагітних, серед яких на базі інституту проліковано 193 вагітних високого ризику, виконано 98 оперативних втручань та інтервенцій на серці, 61 кесарський розтин, та 3 фізіологічні пологи.
  • Інститут має унікальний досвід ендоваскулярного лікування та «гібридних» операцій при ВВС.