Відділ хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених і дітей молодшого віку

 

 

 

 

 

Завідувач відділу
Труба Ярослав Петрович
доктор медичних наук, старший дослідник

Тел.: +380 44 275 42 33
E-mail: trubamena77@gmail.com


Головні наукові напрями роботи відділу спрямовані на розробку новітніх та удосконалення існуючих методів хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених і дітей молодшого віку.

Головні напрями наукових досліджень:

 1. Розроблення та вдосконалення методів хірургічного лікування вроджених вад серця, поєднаних з гіпоплазією правого шлуночка шляхом гемодинамічної корекції.
 2. Розроблення та вдосконалення комплексного підходу до лікування дітей з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця.
 3. Запровадження роботи нового наукового напрямку з акушерської кардіології та кардіохірургії у співробітництві з ДУ «Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової», яка триває до сьогодні.
 4. Удосконалення методів хірургічного лікування пацієнтів з вродженими вадами серця, які супроводжуються високою легеневою гіпертензією у співробітництві з «Novick Cardiac Alliance».
 5. Робота над зміною підходів стосовно вибору тактики лікування хворих з ВВС на перевагу мініінвазивних, ендоваскулярних та «гібридних» методів.
 6. Розроблення та впровадження протоколів та стратегій хірургічної корекції коарктації аорти (поєднання ендоваскулярних методів та хірургічної корекції).
 7. Виконання кандидатської дисертації (PhD): Дзюрий І.В. “Гемодинамічна корекція в хірургії вроджених вад серця”.
 8. Співпраця із закордонними інститутами та забезпечення стажування та навчання молодих спеціалістів у провідних кардіохірургічних центрах Європи.
 9. Щорічна участь співробітників у конференціях та вебінарах національнього, європейського та американського рівнів.
 10. Підготовка та навчання лікарів-інтернів терапевтичного та хірургічного профілів.

Основні досягнення наукового відділу:

 1. Розроблено та вдосконалено сучасні інноваційні технології ендопротезування коарктації аорти у GUCH-пацієнтів.
 2. Розроблено та впроваджено пластичні клапанзберігаючі операції у хворих з аномалією Ебштейна. Досвід нашої клініки один із найбільших у світі – близько 320 прооперованих пацієнтів з аномалією Ебштейна.
 3. Проведено медичний супровід близько 6000 вагітним, серед яких на базі інституту проліковано 222 вагітних високого ризику, виконано 107 оперативних втручань та інтервенцій на серці, 65 кесарських розтинів та 3 фізіологічних пологів.
 4. Розроблено локальні протоколи ведення пацієнтів із вродженими вадами серця у новонароджених, дітей молодшого віку та дорослих, а також у вагітних із вродженими вадами серця, які будуть включені до нових Guіdelines «CARDIOVASCULAR DISEASE DURING PREGNANCY»
 5. Інститут має унікальний та найбільший в Україні досвід ендоваскулярного лікування та «гібридних» операцій при ВВС.
 6. Співробітники відділу є дійсними членами фахових асоціацій України, Європи та Америки.