Цикл тематичного удосконалення (2 тижні): Ехокардіографія. Базовий курс

ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України”

Лектор: доцент Поташов С. В.

Дата проведення: 9-23 листопада 2020 року, 14.00-18.00

Дистанційна форма навчання (учаснику нараховується 50 балів для врахування їх при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446)