Набуті вади серця

Набуті вади серця являють собою структурні аномалії і деформації клапанів серця і підклапанного апарату, що виникли внаслідок різних причин, які порушують внутрішньосерцеву і системну гемодинаміку та призводять до розвитку гострої або хронічної недостатності кровообігу.

Ревматизм є основним етіологічним фактором мітрального стенозу (85%), значно рідше вражає аортальний клапан (26%), може бути причиною різних комбінацій стенозу і недостатності аортального або мітрального клапана серця. Наразі ревматичне ураження клапанного апарату зустрічається значно рідше. Переважають структурні зміни, пов’язані з атеросклеротичними та дегенеративними процесами, що часто супроводжується формуванням мітральної недостатності та стеноза аортального клапана. До розвитку набутих вад серця можуть також призводити інфекційний ендокардит, а також травми серця, що вкрай актуально у воєнний час. У зв’язку з цим змінюються і підходи до хірургічного лікування набутих вад серця.

Інститут серцево-судинної хірургії веде постійний пошук нових методів хірургічного лікування набутих вад серця, що відповідають вимогам сучасності і дозволяють широко впроваджувати клапанозберігаючі операції, а також мініінвазивні технології, які сприяють покращенню фізичної та психологічної  якості життя пацієнтів. На сьогоднішній день до 40% операцій при мітральній недостатності виконується клапанозберігаючими методами. Не виключенням є і ураження клапана бактеріальним процесом. Це в значній мірі покращує якість життя пацієнтів.

Впровадження міні доступів для корекції аортальних вад серця дозволяють досягти значного косметичного ефекту та зберегти високу якість хірургічного лікування.

В інституті впроваджується програма застосування мініінвазивних технологій для корекції набутих вад серця, що дозволяє проводити навчання спеціалістів за цими напрямками в найкращих клініках Європи. Широке впровадження торакоскопічної техніки дозволяє значно покращити рівень кардіохірургічної допомоги та дотримуватись сучасних вимог до корекції набутих вад серця.

З 2013 року в інституті впроваджено ендоваскулярне ендопротезування аортального клапану (TAVI), що є безпечною альтернативою класичній кардіохірургії, і дозволяє досягти оптимального результату суттєво знизивши ризики оперативного втручання.