Відділ переливання крові

зав-переливання-кровіЗавідувач
Дяченко Валерій Леонідович
кваліфікований трансфузіолог

Стаж роботи з 2004 року.

Tел.: +380 44 275 40 44


З 2001 по 2009 роки працював у Центрі крові Збройних Сил України. Неодноразово підвищував свою кваліфікацію на циклах тематичного вдосконалення за темами «Актуальні питання клінічної гематології та трансфузіології», «Клінічна трансфузіологія», «Донорський та лікувальний плазмаферез» та ін. на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Брав активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах зі спеціальності «Трансфузіологія». Має 5 опублікованих наукових праць.

Щорічно відділ заготовляє більш ніж 4000 літрів крові та переробляє її на різні компоненти.

Основні напрями роботи відділу:

  • агітація і пропаганда донорства;
  • заготовка донорської крові та її компонентів;
  • вдосконалення методів переробки і зберігання крові та її компонентів;
  • визначення потреб і повне забезпечення хірургічної діяльності Інституту гемокомпонентами;
  • інфекційна сертифікація крові донорів, хворих на декретовані гемотрансмісивні інфекції – гепатити В та С та сифіліс, та носіїв ВІЛ;
  • ізосерологічна та імуногематологічна сертифікація крові – виявлення імуногенетичних маркерів клітин і плазми периферичної крові та антитіл до них;
  • підбір сумісних пар “донор–реципієнт” за основними імуногенетичними маркерами периферичної крові;
  • з’ясування причин виникнення післятрансфузійних реакцій;
  • забезпечення трансфузійної тактики ведення хворих на усіх етапах лікування.