Учений секретар

Андрущенко Тетяна Анатоліївна
доктор медичних наук, старший дослідник


Здійснює контроль за науковою та науково-організаційною роботою Інституту, правильним оформленням та своєчасним поданням планів наукових робіт, наукових звітів, готує засідання та веде документацію Вченої ради. Здійснює постійний контроль за виконанням учбових планів аспірантів та клінічних ординаторів.

Тел.: (044) 275-23-51