Заступник директора з наукової роботи

Руденко АРуденко Анатолій Вікторович
Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор.
З 1978 року і до цього часу вся діяльність пов’язана з клінікою серцевої хірургії, яка з часом стала НДІ серцево-судинної хірургії, а тепер – Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України.


У 1994 році очолив створене відділення хірургічного лікування інфекційного ендокардиту, в якому виконав понад 1500 втручань при цій складній патології. Розробив в процесі вивчення цієї проблеми методи лікування інфекційного ендокардиту, що дозволили досягти кращих в світі результатів – летальність і частота рецидивів при хірургічному лікуванні інфекційного ендокардиту в інституті в 5-7 разів нижче, ніж в кращих західних клініках.

У 1999 році очолив відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця. Відділенню вдалося за короткий період часу проаналізувати, освоїти і вдосконалити кращий світовий досвід такого роду втручань. З 2001 року практично всі операції коронарного шунтування в Інституті виконуються без використання штучного кровообігу. Це дозволило більш ніж в 10 разів зменшити післяопераційну летальність – на сьогоднішній день вона в 3-4 рази нижче, ніж в клініках Західної Європи і США! Протягом останніх років були розроблені і вдосконалені також методи лікування аневризм лівого шлуночка – одного з найскладніших і найнебезпечніших ускладнень інфаркту міокарда. Впровадження їх дозволило знизити летальність до 1-1,5%, тоді як навіть у США вона становить 7-9%.

Перший в Україні впровадив операції аорто-коронарного шунтування на працюючому серці. За 24 років у відділенні було успішно прооперовано понад 15000 пацієнтів без зупинки сердца. Успіхи, які вдалося досягти, були відзначені Державною премією України, званням Заслуженого діяча науки і техніки України.

У 2009 році був обраний членом-кореспондентом Національної Академії наук України.

З 2017 року – академік НАМН України.