Директор

Лазоришинець Василь Васильович
Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України 


Є одним з провідних фахівців України з хірургії вроджених вад серця.

Директор Державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» (з 19.01.2016 р. по теперішній час). Віце-президент НАМН України (з 2021 р. по теперішній час).

Доктор медичних наук за спеціальністю 14.01.04 “серцево-судинна хірургія” (2002 р.); професор за спеціальністю за спеціальністю 14.01.04 “серцево-судинна хірургія” (2004р.). Академік Національної академії медичних наук України, обраний 31.05.2017 р. за спеціальністю “дитяча серцево-судинна хірургія”; член-кореспондент Національної академії наук України, обраний 25.05.2021 р. за спеціальністю “кардіохірургія”,

Заслужений лікар України (1999 р.). Лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), лауреат Премії Кабінету Міністрів України (2016 р.), лауреат Державної премії України в галузі освіти у номінації «Наукові досягнення в галузі освіти» (2018 р.), лауреат Премії імені М.М. Амосова НАН України (2019 р.). Завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України (з 2016 р. по теперішній час).

Дійсний член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, член Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів. Голова Правління Асоціації серцево-судинних хірургів України, Голова спеціалізованої Вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д.26.555.01, профіль ради: 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».

Указом Президента України від 19.06.1999 року за видатні заслуги в лікуванні дітей з вродженими вадами серця В.В. Лазоришинцю присвоєно звання Заслужений Лікар України.

Автор 657 наукових праць, що включають понад 405 рецензовану статтю у вітчизняних і зарубіжних журналах, 51 монографію і навчально-методичних посібників, 157 тез доповідей, 43 охоронних документа на об’єкти права інтелектуальної власності.

Виконав понад 7000 операцій на серці.

В.В. Лазоришинець постійно консультує хворих з вродженими вадами серця в обласних дитячих клінічних лікарнях України.

Разом з американськими кардіохірургами на базі ДУ «НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України» в 1996 і 1998 роках виконано серію унікальних операцій у дітей з вродженими вадами серця. У складі міжнародної американсько-української кардіохірургічної бригади виконував операції в Білорусії, Казахстані, Югославії у рамках гуманітарних місій.

Постійно приймає участь в організації та виступає з доповідями на конференціях Асоціації серцево-судинних хірургів України та інших профільних заходах в Україні, а також приймає активну участь в міжнародних конгресах, симпозіумах по серцево-судинній хірургії.

Веб-посилання на профіль у Google Scholar 


Тел./факс : (044) 275-44-00
Тел./факс : (044) 275-42-33
e-mail : поштова скринька або інша поштова скринька