Кафедра біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Діяльність кафедри біобезпеки і здоров’я людини спрямована на підготовку фахівців за спеціальностями: 227 Фізична реабілітація та 163 Біомедична інженерія за спеціалізацією реабілітаційна інженерія. Таким чином, на кафедрі органічно поєднуються медичні та технічні аспекти вирішення проблем фізичної реабілітації.

Кафедра отримала ліцензію на підготовку докторів філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація» та користується ліцензією на підготовку докторів філософії у галузі «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю «Біомедична інженерія», спеціалізація «Реабілітаційна інженерія»