Науково-навчальний відділ

photo1674560641Завідувачка
Кордонець Вікторія Володимирівна
кандидат психологічних наук, доцент
тел.: +380 44 275 23 51


Науково-навчальний відділ, створений у 2019 році, як структурний підрозділ ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», для провадження освітньої діяльності  сфери післядипломної освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  за спеціальністю 222 «Медицина». 

Підрозділ проводить освітню діяльність у сфері післядипломної освіти за формальною, неформальною та інформальною формами БПР (згідно нормативно-правових документів в т. ч. Наказу МОЗ України 446) з метою підготовки осіб в:

 • інтернатурі (за спеціальностями «Хірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія»;
 • лікарській резидентурі (планується); 
 • спеціалізації за спеціальностями: 
  • “Організація і управління охорони здоров’я”, 
  • “Хірургія серця і магістральних судин і магістральних судин”,
  • “Хірургія”, 
  • “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, 
  • “Кардіологія”, 
  • “Променева діагностика”,
  • “Патологічна анатомія”,
  • “Внутрішні хвороби”),
 • підвищення кваліфікації лікарів та забезпечення безперервного професійного розвитку,   за неформальними  та інформальними формами безперервної освіти фахівців сфери охорони здоров’я зокрема на:
  •  циклах тематичного удосконалення, стажування, інформації стажування, 
  • а також майстер-класах, симуляційних тренінгах, курсах з оволодіння практичними навичками, практичних навичках фахових шкіл, семінарах, в т.ч. дистанційне навчання з використанням цифрових технологій і електронних навчальних ресурсів тощо).

Підвищення кваліфікації:

Тренінг “Дуплексне сканування брахіоцефальних артерій, артерій верхніх кінцівок, транскраніальне дуплексне сканування”
14.06.-21.06.2021 (тиждень)


Тренінг “Ехокардіографія. Базовий курс”
18-24.05.2021


Науково-практичний вебінар “Мультидисціплінарний підхід в діагностиці вроджених вад серця. ехокардіографія при хірургії мітрального клапану”, ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України”
07-08.04.2021


Тематичне удоконалення “Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок”
12.04-19.04.2021 (тиждень)


Дводенний науково-практичний вебінар “Пластика постінфарктних аневризм лівого шлуночка. Сучасні підходи хірургічної практики”
24.02.-25.02.2021 (2 дні)


Тематичне удоконалення: «Дуплексне сканування брахіоцефальних артерій, артерій верхніх кінцівок, транскраніальне дуплексне сканування». Авторська програма
22.02 – 26.02.2021 (тиждень)


Лекція та майстер-класи на тему “Інтубація трахеї” для медичних працівників інституту та інтернів із відпрацюванням на фантомі
26 листопада 2020 року


Цикл тематичного удосконалення (2 тижні): Ехокардіографія. Базовий курс
9-23 листопада 2020 року, 14.00-18.00


Науково-практичний 2-денний вебінар: “Міжпередсердна перетинка: погляд ехокардіографіста. Черговий челендж ехокардіографії: легеневі вени”
28-29 жовтня 2020 (16.00-18.00)


Тематичне удоконалення “Патологія серця та вагітність. Акушерські, кардіологічні та кардіохірургічні аспекти”.
28 вересня – 02 жовтня 2020 (тиждень)


Вебінар “Ехокардіографія аортального клапана. поради та підказки. Оцінка функції тристулкового клапана. Тандем предиктивного та предикативного мислення”
2 – 3 вересня 2020 року, 16.00 – 18.00

Безкоштовно!


Цикл тематичного удосконалення “Ехокардіографія при хірургічній патологіі серця та магістральних судин”
17 – 31 серпня 2020 року