Відділ рентгенхірургічних методів діагностики і лікування захворювань серця і судин

image 1 (1)Завідувач 
АКСЬОНОВ Євген Володимирович
д.мед.н.

Напрямки наукової діяльності відділу рентгенхірургічних методів діагностики і лікування захворювань серця і судин:

  • Розроблення комплексного підходу щодо лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів з ураження стовбуру лівої вінцевої артерії.
  • Розроблення підходів лікування хворих з рецидивами стенокардії після коронарного стентування і аорто-коронарного шунтування.
  • Розроблення технік щодо ендоваскулярної імплантації різних модифікацій аортальних клапанів.
  • Продовження роботи по лікуванню гіпертрофічної кардіоміопатії шляхом алкогольної септальної абляції.
  • Розширення показів до гібридних втручань : стентування вінцевих артерій + протезування клапанів серця ; стентування вінцевих артерій + протезування аорти.